PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskuddsmidler til møteplasser for ungdom

«Et sted å henge» – åpent for alle! GjensidigeStiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom.

Formålet er å bidra til at flere ungdommer får et sted å møte venner og drive med aktiviteter i et inkluderende miljø med trygge voksne til stede. 

Prosjektene som får støtte skal spesielt fremme inkludering og deltakelse av ungdom som faller utenfor og som ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter uavhengig av etnisk bakgrunn eller funksjonsnivå. Utlysningen med søknadsfrist 15. september 2020 gjelder kun støtte til:  

  • Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg som treffsteder for ungdom.
  • Inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller videreutvikle ungdomsaktiviteter i lokalene. 

Er du i tvil om du kan søke støtte, trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020