PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til merking og vedlikehold av turstier

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å avsette kr 50 000,- til merking og vedlikehold av stier. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.

Sak 51/20 finner du her. 

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt og ferdigstilt i 2020. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS. Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet Merkehandboka.no.

Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Enkelt kartutsnitt over området/stien
  • Kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Plan for drift og vedlikehold
  • Avtale med grunneiere

Søknaden sendes som mail til postmottak@ahk.no og merkes «Stiprosjekt 2020».

Søknadsfrist er 1. september 2020.

Foto: Connie Ferguson

Sist endret: 03.07.2020