PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Disse har fått driftsstilskudd i 2022

58 lag og foreninger har fått innvilget søknader om kommunalt driftstilskudd 2022. Se hvilke i oversikten her.

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan hvert år søke om kommunalt driftstilskudd. I år har 58 lag og foreninger fått innvilget sin søknad. Totalt er det utbetalt 4 122 336 kroner i kommunalt driftstilskudd. Behandlingen av søknadene gjøres sammen med Aurskog-Høland idrettsråd og Aurskog-Høland kulturråd.

Lenke til : Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål. Reglene inneholder kriteriene for tilskuddet. Tilskuddets størrelse fastsettes etter en helhetlig vurdering av:

 • antall medlemmer under 20 år per 31.12 forrige år
 • organisasjonens regnskap fra forrige år
 • organisasjonens aktivitet forrige år
 • organisasjonens aktivitetsplan fremover

I tillegg kan noen foreninger søke om husleiestøtte.

Søkerne fordeles i fire kategorier: idrett, friluftsliv, kunstformidling og kulturtiltak.

Idrett

Tilskuddet beregnes på bakgrunn av et fast grunnbeløp, antall medlemmer 6-19 år og antall anleggspoeng. Anleggspoengene er utarbeidet sammen med Aurskog-Høland idrettsråd.

Friluftsliv

Tilskuddet beregnes på bakgrunn av et fast grunnbeløp, antall medlemmer 6-19 år og aktivitetsstøtte.

Kunstformidling

Tilskuddet beregnes på bakgrunn av antall medlemmer 6-19 år (for barne- og ungdomsforeninger), antall medlemmer 20+ år (for voksenforeninger) og aktivitetsstøtte.

Kulturtiltak

Tilskuddet beregnes på bakgrunn av type forening og aktivitetsstøtte.

Fordeling

Idrett  

 • Aurskog-Finstadbru Sportsklubb kr 606 279
 • Aurskog-Høland Alpinklubb kr 70 754
 • Aurskog-Høland Fotballklubb kr 40 559
 • Aurskog-Høland Friidrettslag kr 86 302
 • Aurskog-Høland Judoklubb kr 4 678
 • Bjørkelangen Sportsforening kr 734 608
 • Bjørkelangen Taekwondo kr 10 836
 • Finstadbru Bueskyttere kr 21 175
 • Høland Idretts- og ungdomslag kr 562 224
 • NMK Aurskog-Høland kr 96 835
 • OK Øst kr 23 103
 • Romerike Golfklubb kr 21 012
 • Rømskog Idrettslag kr 98 264 
 • Rømskog Pistolklubb kr 2 000
 • Setskog Idrettsforening kr 122 010
 • Stiftelsen Dalhauglia Hoppsenter kr 34 940
 • Søndre Høland Idretts- og ungdomslag kr 476 921

Friluftsliv  

 • Høland Jaktskytterklubb kr 8 189
 • Høland/Bjørkelangen Skytterlag kr 40 083 
 • Mangenfjellet Turlag kr 217 078
 • Rømskog Skytterlag kr 8 189
 • Setskog Skytterlag kr 22 929
 • Urskog Skytterlag kr 26 532

Kunstformidling  

 • Aurskog Skolekorps kr 124 714
 • Bjørkelangen Teaterlag kr 21 497
 • Bygdetruppen Teater kr 98 839
 • Inspirato kr 26 671
 • Løken Skolekorps kr 45 536
 • Regionsteateret Baluba kr 69 518
 • Rømskog og Setskog Musikkorps kr 18 623
 • Sandem Hornmusikk kr 20 922
 • Søndre Høland Blandede Kor kr 27 246
 • Taddeus kr 23 222
 • Wescopen Trekkspillklubb kr 18 048

Kulturtiltak

 • Aurskog Historielag kr 4 750
 • Aurskog Høland Veteranklubb kr 3 500
 • Aurskog Sanitetsforening kr 3 500
 • Aurskog-Høland Fotoklubb kr 3 500
 • Aurskog-Høland Hagelag kr 3 500
 • Aurskog-Høland Kunstforening kr 10 750
 • Aurskog-Høland Revmatikerforening kr 3 500
 • Bjørkelangen Normisjon kr 21 500
 • Dalsroen og Omegn Grendehusforening kr 21 500
 • Fosser Vel og Grendehus kr 21 500
 • Foxed Gaming kr 10 000
 • Hemnes Husflidslag kr 8 500
 • Høland Historielag kr 22 750
 • Høland Ungdomslag kr 21 500
 • Leseselskapet kr 3 500
 • NSB Hølandrutenes pensjonist og veteranforening kr 6 500
 • Rømskog Husflidslag kr 3 500
 • Setskog Historielag kr 4 750
 • Setskog Misjonsforening kr 21 500
 • Skulerud Grendehus SA kr 21 500
 • Stenersby Grendehus SA kr 21 500
 • Stiftelsen Aur Prestegård kr 42 000
 • Støtteforeningen ved Bjørkelangen sykehjem kr 3 500
 • Yddir Vikinglag kr 3 500

Se fordelingen her.

Sist endret: 21.11.2022