PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tid for influensavaksine

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Om du er i risikogruppen, kan helsegevinsten være stor hvis du vaksinerer deg. Her kan du se smittevernoverlegens anbefalinger, og hvor du kan ta vaksinen.

– Det er fastlegene som skal tilby influensavaksine i vår kommune. Kommunalt helsepersonell og beboere i kommunale institusjoner tilbys vaksine på arbeidsstedet eller institusjonen. Personer utenfor risikogruppene kan vaksinere ved å kontakte apotek, sier smittevernoverlege Lasse Christensen i Aurskog-Høland kommune.

Prisen er noe ulik fra kontor til kontor, dette skyldes at det ikke er fastsatt egen takst for administrering av vaksine.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. Mer informasjon om influensavaksine til gravide finner du her
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Kan du ta influensavaksine og koronavaksine samtidig?

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine og koronavaksine/oppfriskningsdose samtidig, så lenge vaksinene settes i hver sin arm. 

Sykehjemsbeboere får derimot en forsterket variant av influensavaksinen, og bør vente minimum syv dager mellom de tar vaksine mot influensa og vaksine mot korona.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.11.2022