PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taksering for eiendomsskatt for år 2022

Det skal settes ny takst på alle hytter og våningshus i kommunen. Jobben starter i juni. Det er sendt ut brev med informasjon om dette til alle som eier en slik eiendom.

Denne uken er det sendt ut brev til alle hytteeiere og eiere av våningshus med informasjon om at et takseringsfirma skal ut i felten og taksere alle hytter og våningshus i kommunen. På grunn av teknisk feil ble brevet også sendt ut til eiere av industrieiendommer fra utsendelsen.  Industrieiendommer i Aurskog-Høland kommune har ikke eiendomsskatt og skal ikke takseres. Eiere av industrieiendommer som har fått varsel, kan se bort i fra dette.    

Ny takst på fritidsboliger og våningshus  

Det er kommunestyret i Aurskog-Høland som har bestemt at det skal settes ny takst på alle fritidsboliger og våningshus i kommunen. Dette for å få lik takst på like typer hytter og boliger i gamle Aurskog-Høland kommune og gamle Rømskog kommune.   

Arbeidet med taksering vil starte i juni og foregå utover i året. De nye takstene gjelder  fra eiendomsskatteåret  2022. Det er bestemt at det er formuesgrunnlaget fra Skatteetaten for boliger som har slik verdi. For andre eiendommer og boliger uten formuesgrunnlag, som fritidseiendommer og boligdel av landbrukseiendommer har kommunen engasjert er eget firma til  å utføre all besiktigelse,  fotodokumentasjon  og taksering. Disse eiendommene i Aurskog-Høland kommune skal nå fotodokumeteres og deretter  takseres iht. eiendomsskattelovens  § 8 A-3.  

Utgangspunktet for fastsettelse av eiendomsskatten er areal-opplysningene i matrikkelen, Norges offisielle register over all fast eiendom. Dersom en bygning ikke har matrikkelareal vil bygget måles i GIS-kartportal for å på best mulig måte fastslå  bygningens bruksareal BRA. Deretter vil arealet bli matrikkelført.  

Send inn opplysninger 

På grunn av dagens koronasituasjon vil det ikke bli anledning til å delta på utvendig befaring av bygningsmassen, men eiere som har opplysninger de ønsker  at  skal  legges til grunn for verdifastsettelsen, kan maile dette til  Verditakst på e-postadressen: post@verditakst.no  

Oppgi følgende info i mailen du sender: 

  1. Kommunens navn (Aurskog-Høland) 
  2. Gnr 
  3. Bnr 
  4. Adresse til eiendommen 
  5. Din mailadresse 
  6. Kortfattet informasjon som du mener er relevant for verdifastsettelsen 

Endelig eiendomsskatteverdi fastsettes av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.  

Mer informasjon om kommunens eiendomsskatt finner du her: https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/Bolig-bygg-og-eiendom/skatter-og- avgifter/eiendomsskatt/ 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 21.05.2021