PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stor skogbrannøvelse: Se bilder og video her

Skogbrannhelikopter, drone, brannmannskaper, politi, sivilforsvaret, Røde Kors og kommuneansatte. Det var mange involverte da en stor skogbrannøvelse ble gjennomført på Bjørkelangen. Se bilder og video her!

Det var en dramatisk øvelse med mange momenter som gikk av stabelen på Bjørkelangen. Mye utstyr og mange mennesker og aktører var involvert, brannmannskaper, Aurskog-Høland kommune, Øst 110-sentral, lokal hogstentreprenør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med skogbrannhelikopter, Sivilforsvaret, Røde Kors og politiet.

– I en så stor øvelse handler det om å treffe hoppkanten, og det har vi gjort. Alle har møtt på rett sted til rett tid. Vi fikk tatt tak i problemstillinger raskt. Vi identifiserte utfordringer, og fikk mobilisert ressursene det var behov for. Dette er noe vi som kommune må være drillet på, og dette var god øvelse for oss, sier beredskapskoordinator Jan Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune.

NRBR-øvelse (35).jpg

Øvelse: Mye utstyr og mange mennesker og aktører var involvert.

NRBR-øvelse (40).jpg

Brannslukking i terreng: Det er viktig med reelle øvelser for et brannvesen, og det ble brukt ekte ild på øvelsen. 

Reelle øvelser

Det ble øvet på å sette stab, på taktisk arbeid og på slokking av brann i terreng. Det er viktig med reelle øvelser for et brannvesen, og det ble brukt ekte ild på øvelsen. NRBR tente på et mindre område i skogen. Målet med alle øvelser er at de gjennomføres så realistisk som mulig, og denne gangen var det forsvarlig å bruke ild til kontrollert påtenning i et mindre område. Dermed fikk mannskapene øvd på slokking av skogbrann. I tillegg til virkelig brannslokking, fikk brannvesenet rekvirert hogstmaskiner og laget en virkelig branngate hvor trær ble hugget ned i et større område for å stoppe «brannen». 

– Det er flere områder i vårt distrikt som har potensiale for store skogbranner. NRBR har erfaring med utfordrende skogbranner hvor alle tilgjengelige ressurser og personell har måttet bidra. Hensikten med øvelsen er å bedre samvirket på operasjonelt nivå og teste evnen til aktiv skogbranninnsats. NRBR, kommunen og andre aktører skal ha kjennskap til sine roller og funksjoner i en skogbrannhendelse, sier Bork Vermund Kvilhaug, rådgiver analyse i NRBR, og øvingsleder.

Ved en stor hendelse er det mange tannhjul som skal virke sammen for å løse oppgaven, og det er mange funksjoner som virker i bakgrunnen, blant annet operasjon, økonomi, logistikk, og plan og analyse. Slike stabsfunksjoner sørger blant annet for at mannskapene ute får mat og drikke, at de skiftes ut og at lover og HMS-prosedyrer følges. I tillegg hadde NRBR to stabsmedlemmer som liaisoner – bindeledd – til krisestaben i kommunen og til politiet. På dette viset ble kommunikasjonen og informasjonsflyten bedre mellom instansene.

NRBR-øvelse (27).jpg

Viktig: Det er flere områder i vårt distrikt som har potensiale for store skogbranner. NRBR har erfaring med utfordrende skogbranner hvor alle tilgjengelige ressurser og personell har måttet bidra. 

NRBR-øvelse (29).jpg

Øvelse: NRBR tente på et mindre område i skogen. Målet med alle øvelser er at de gjennomføres så realistisk som mulig, og denne gangen var det forsvarlig å bruke ild til kontrollert påtenning i et mindre område.

Hovedoppgave: Ta vare på innbyggerne

På rådhuset på Bjørkelangen satte kommunen krisestab, med representanter fra politiet og brannvesenet. I tillegg deltok også representanter fra statsforvalteren på deler av dagen.

– Dette er veldig god trening, og har fungert veldig bra. Vi har alt i alt kommet godt ut av det, og så er det samtidig noen punkter vi har sett som vi skal ta tak i, sier Jan Ivar Jenssen

Beredskapsansvarlig i kommunen er storfornøyd, og roser samarbeidet alle instansene imellom. 

– Jeg vil trekke frem effekten av at kommunen sin kriseledelse fikk delta i NRBR sin stab sitt status møte. Dette bidra til et godt samvirke og etablering av en felles og enhetlig situasjonsforståelse, samt utveksling av viktig informasjon mellom kommunen og NRBR. Det er betryggende, og vi får en litt annen ro rundt det som skjer ute. Da kan vi i kommunen fokusere på vår hovedoppgave, som er ivaretakelse av innbyggerne våre, sier Jenssen.

NRBR-øvelse (18).jpg

Satte krisestab: På rådhuset på Bjørkelangen satte kommunen krisestab, med liasoner fra politiet og brannvesenet. I tillegg deltok også representanter fra statsforvalteren på deler av dagen.

NRBR-øvelse (23).jpg

Liason: Representanter fra politiet og NRBR deltok på rådhuset.

Risiko: Høy

Skogbrann er noe vi opplever i vår kommune hvert år, i større eller mindre omfang. I kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er skogbrann en av hendelse som er anslått til å ha størst sannsynlighet for å oppstå.

– Det er veldig nyttig å øve. Det dukker opp ting man ikke har tenkt på tidligere, og man kan løse dem. Denne øvelsen viser styrken i det å være mange. Kommunikasjonen i kriseledelsen fungerer veldig godt. Dette må vi gjøre mer av, sier kommundirektør Anne Kirsti Johansen.

NRBR har hvert år skogbrannøvelse, og det er en god grunn til det: Flere områder i vårt distrikt har potensiale for store skogbranner. Skogbranner er den hendelsestype som krever mest ressurser i form av personell og utstyr for bekjempelse over tid. Derfor er det viktig at både brann- og redningsvesenet og andre aktører øver sammen på scenarioer.

Se video fra øvelsen!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.05.2023