PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening: Helgerud inert deponi

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Helgerud Massemottak AS om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av inert deponi på Helgerud i Aurskog-Høland kommune. Gjeldende detaljreguleringsplan for området legger til rette for massemottak, men grunnet type masser som ønskes mottatt kreves også særskilt tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som forurensningsmyndighet.

Inert avfall er avfall som ikke er brennbart, og kan derfor ikke energigjenvinnes. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Eksempler på inert avfall er; porselen (toaletter, vasker), glass (ikke emballasje eller PCB vindu), glava/steinull, betong, samt tegl- og lekastein.

Gjeldende detaljreguleringsplan for området legger til rette for massemottak, men grunnet type masser som ønskes mottatt kreves også særskilt tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som forurensningsmyndighet.

Før søknaden behandles, legges saken ut til offentlig gjennomsyn. Alle dokumentene finner du her.

Si din mening

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05.07.2022.  Statsforvalteren ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «Høringsuttalelse i sak 2019/32554».

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.06.2022