PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtteordning for næringslivet - siste frist!

Aurskog-Høland kommune har fått 3 760 475 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Pengene skal brukes til å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Har du husket å søke støtte til din bedrift?

Midlene kommunen har fått, skal fordeles blant lokalt næringsliv så raskt som mulig. Endelig tildeling skal foretas av formannskapet i Aurskog-Høland kommune før sommerferien med utbetaling umiddelbart etter dette.   

Bedrifter kan søke om støtte  

Midlene skal brukes til å hjelpe lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

– Vi vet at noen handelsbedrifter har måtte stenge i kjøpesentrene, mens direkte konkurrenter har kunnet holde åpent. Disse bedriftene kan jo for eksempel søke. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere ekstraordinære kostnader og bortfall av inntekter, forteller Thomas Grønnerød, enhetsleder næring i kommunen.  

Søk innen 7. mai  

Det er kun nettoeffektene som vektlegges ved tildeling. Det tas også hensyn til andre støtteordninger og statlig finansiering. Dette innebærer at for eksempel reduserte lønnskostnader ved permittering, eller andre kompensasjonsordninger må inkluderes i beregningen av tapet til den enkelte bedrift.  

Ekstrakostnader til smittevernstiltak eksempelvis i form av pleksiglass og lignende vil kunne gis støtte. Det er satt en minimumsgrense for på 10 000 kroner per mottaker. 

Søknader må leveres til kommunen gjennom regionalforvaltning.no senest den 7. mai.   

Søknadsskjemaet finner du på: https://www.regionalforvaltning.no

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 05.05.2021