PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

Koronasertifi katet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 iregjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifi katet kan dabenyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Vedstørre arrangement likestilles en negativ koronatest medvaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

Pressemelding 14.06.2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet:

– Vi har levd lenge nå, uten at mange av oss kan samles og dele store opplevelsersammen. Nå får vi igjen for å ha vært forsiktige og for at stadig fl ere av oss er vaksinerte. Koronasertifi katet er allerede i bruk på grenseoverganger. Nå tar videt i bruk på større arrangementer og kystcruise innenlands. Det betyr at visnart kan gå på store konserter, teater, fotballkamper og festivaler. Dette er et viktig skritt på veien tilbake til hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet skal benyttes for å gi lettelser, ikke sette begrensninger. Det er et viktig prinsipp for regjeringen at koronasertifikatet skal gi fordeler - også for ubeskyttede. Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

– En koronatest er et øyeblikksbilde. Derfor er en test gyldig i kun 24 timer i koronasertifikatet. Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting, slik at det i praksis blir mulig å få testresultatet inn i koronasertifikat. Vi innfører et krav for større arrangementer om at deltakerneskal vite hvor de kan testes, sier Høie.

For å øke testkapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning hvor private testleverandører nå kan få refusjon fra staten for testing tilkoronasertifi kat. Testingen blir derfor betalt av staten, og blir ikke belastet arrangør eller deltakere.

– Det betyr at for de fl este som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet. Vi vil sammen med Kulturdepartementet invitere til et møte med næringen. Der vil vi svare på alle spørsmålene de har om arrangementer og testing og kontroll av koronasertifikat slik at de kan begynne å planlegge, sier Høie.

Koronasertifikatet vil være grønt dersom du er fullvaksinert, det har gått mer enn tre uker siden første vaksinedose, du har gjennomgått covid-19 eller det er mindre enn 24 timer siden du fikk et negativt prøvesvar.
Koronasertifikatet tas i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen.
Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Bruk av koronasertifikat i kommuner med midlertidig strenge lokale tiltak
Regjeringen åpner ikke for bruk av koronasertifikat for å gi lettelser i kommuner som har behov for det strengeste tiltaksnivået, såkalt 5A-tiltak. Dette tiltaksnivåetgjelder kommuner med en ukontrollert smittesituasjon, og mobiliteten børderfor holdes så lav som mulig.
I kommuner med noe mindre strenge tiltak, med 5B og C-tiltak, kan kommunen bestemme at koronasertifikat brukes for å holde åpent for utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssteder. De kan også bestemme at koronasertifikat kan brukes tilå avholde offentlige arrangement med antallsbegrensninger tilsvarende gjenåpningsplanens trinn 2.

Kommuner med 5B og C-tiltak kan vedta at også barn og unge under 12 år kan få tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne med gyldig koronasertifikat. Det settes en begrensning på hvor mange barn hver enkelt voksen kan ta med.

Antallsbegrensninger på store offentlige arrangementer:

Trinn 3:

På trinn 3 er forutsetningen for alle arrangement som benytter test ellerkoronasertifi kat, at kun 50 prosent av kapasiteten på stedet utnyttes og atdeltakerne deles inn i kohorter på inntil 500. På denne måten skal det væremulig å holde tilstrekkelig avstand.

Antallsbegrensninger på arrangementer for barn under 18 år
Det gjøres ikke unntak fra krav om koronasertifi kat eller testing for barn og ungeunder 18 år ved større arrangementer. Foreldrene til mindreårige kan visekoronasertifi kat hvis de har med seg barna.
- Antallsbegrensningene på trinn 3 på arrangementer er ganske romslige også uten koronasertifikat. For eksempel kan det være 400 deltakere på innendørsarrangementer uten faste plasser og 800 utendørs. Det betyr at barn og ungekan delta på mange typer arrangementer også uten koronasertifikat, sier Høie.

Antallsbegrensninger på kystcruise

I tillegg til arrangementer vil koronasertifi katet bli tatt i bruk på kystcruise innenlands. Dersom ubeskyttede kommer om bord på skip med mange gjestervil det øke risikoen for smitteutbrudd.
– Erfaringene fra i fjor sommer tilsier at vi må være forsiktige fordi utbrudd på skip kan være vanskelige å håndtere. Derfor vil det bli anledning for kystcruise å ha et høyere antallsbegrensning når de som er om bord ved hjelp av koronasertifikatet kan dokumentere at de er beskyttet. Regjeringen vil komme tilbake til det konkrete antallet, sier Høie.

Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 15 uker siden eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks måneder.

Sist endret: 18.06.2021