PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vær obs: Skogbrannfare

På grunn av tørt vær og fare for skogbrann er det ekstra viktig å være obs i tiden før bålforbudet trer i kraft 15. april.

– Alle bør være forsiktige når man gjør opp åpen ild og nyter vårværet, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator Aurskog-Høland kommune.

Det er ventet mye aktivitet i skogen i helgen og påsken, og vi ber om at alle er oppmerksomme på skogbrannfaren og viser aktsomhet ved bruk av åpen ild der det er tørt.

Det er generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september, men det rapporteres allerede om flere gress- og skogbranner. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. 

Det er spesielt viktig å være obs på dette i tiden før bålforbudet trer i kraft, da mange ikke er klar over hvor tørt det er.

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.04.2022