PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening om kulturen!

Hva blir viktig i kulturtilbudet fremover? Det og mer til skal vi nå finne svar på, og vi trenger din hjelp! Nå kan du som innbygger påvirke kulturtilbudet i kommunen vår, og si din mening om hva som blir viktig fremover.

Kulturstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling, og den skal gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger. Kulturstrategien skal sikre forståelse for kulturens plass i lokalsamfunnet, og hvordan ulike aktører skal jobbe sammen for å ta vare på og videreutvikle kulturlivet i kommunen vår.

Si din mening her!

Vi har utformet én undersøkelse til hver av de tre grupperinger:

Undersøkelsen åpnes tirsdag 1. mars og er åpent til og med søndag 20. mars.

Strategien skal bidra til bredde, aktivitet og inkludering, og gi mulighet for utfoldelse og utvikling samt klare og hensiktsmessige rammebetingelser for frivillighet og kulturaktiviteter. Utvalget startet sitt arbeid i november i fjor, og skal avlegge sin rapport til kommunestyret i juni 2022. 

Oppgaveutvalgets oppgaver

  • Kartlegge dagens kulturaktører og tilbud og rammevilkårene knyttet til disse.
  • Foreslå retning og prioritering for fremtidig kulturpolitikk og satsninger.
  • Foreslå hvordan innbyggerne som brukere av kulturtilbud kan være med på å påvirke og drive utviklingen av disse og nye tilbud.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.03.2022