PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Selvhjelpsgrupper

Ønsker du å starte med selvhjelp og bli med i en selvhjelpsgruppe?

Selvhjelpsgrupper er et tilbud om å delta i en gruppe med andre som også ønsker noen å snakke med, for å selv jobbe med å kunne håndtere bedre det som er vanskelig. Gruppene får hjelp til å starte opp, men vil deretter møtes på egenhånd.

– Selvhjelpsgrupper er et godt tilbud til våre innbyggere som trenger dette og som ønsker å få en bedre livskvalitet, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen

Hvem er selvhjelp for

Selvhjelp er for alle - uansett rolle og livssituasjon.

Livet er ikke alltid like lett. De fleste av oss møter på mange utfordringer og problemer. Noen problemer trenger vi hjelp/støtte til å håndtere. Du trenger ikke å ha en diagnose eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du ønsker å gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre.

Hva er en selvhjelpsgruppe og hva gjør denne

I selvhjelpsgruppa kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og ved å lytte til hverandre.

Det kan hjelpe din situasjon å ha noen andre å snakke med, og det kan hjelpe å ikke føle seg alene i sin situasjon. 

Dette er ikke en helsetjeneste med for eksempel terapaut/psykolog til stede. Selvhjelpsgruppe er et tilbud om å delta i en gruppe med andre som også ønsker noen å snakke med, for å selv jobbe med å kunne håndtere bedre det som er vanskelig. Ansatte i kommunen har sammen med andre aktører hatt et kurs fra Selvhjelp Norge, for å kunne starte opp med selvhjelpsgrupper.

Du kan lese mer om selvhjelpsgrupper her: Hvordan fungerer en selvorganisert selvhjelpsgruppe? - Selvhjelp Norge

Taushetsplikt

Det forventes at deltakerne er enige om en viss "taushetsplikt" mellom deltakerne i gruppen, selv om det ikke er noen juridisk taushetsplikt mellom deltakerne.

"Det som sies i gruppen og hvem som deltar i gruppen, det snakkes det ikke om utenfor gruppen til andre". 

Hvordan melder jeg interesse for selvhjelpsgruppe:

Du kan melde din interesse for å gå i selvhjelpsgruppe her: Lenke til skjema.

Det startes nye grupper om det er nok personer som melder interesse (minimum 5 deltakere). Gruppen får hjelp til å starte opp, men skal møtes på egenhånd etter dette.

Informasjonen du gir når du melder interesse for en gruppe, vil bli oppbevart trygt av behandler i Aurskog-Høland kommune. Navn og telefonnummer vil kunne deles med den personen som skal starte gruppen. Kommunen har noen egne "igangsettere" for selvhjelpsgrupper.

Ønsker du å lese mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper:

Du kan lese mer om selvhjelpsgrupper hos Selvhjelp Norge, ved å trykke her: Selvhjelp Norge - Selvhjelp Norge

Du finner mer informasjon på dette nettstedet her: Lenke til Aurskog-Høland kommune - Folkehelse (ahk.no) 

 

Sist endret: 25.01.2023