PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Innbyggerundersøkelse, Leikvin og husleie

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står Leikvin, kommunal husleie og skoleskyss. I tillegg får politikerne en orientering om innbyggerundersøkelsen som ble gjort i kommunen i 2020. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 18. januar klokken 10.00. Møtet starter med en orientering fra Romerike krisesenter IKS, som er invitert til å gi en orientering om status, drift, utfordringer og videre strategi ved krisesenteret.

Kommunedirektøren presenterer dessuten resultatene fra innbyggerundersøkelsen som ble foretatt i 2020. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Koronaforskrift utsatt

Formannskapet skulle i utgangspunktet gjøre en ny vurdering av koronareglene for Aurskog-Høland kommune på møtet mandag. Dette blir nå utsatt til etter 19. januar, fordi regjeringen da skal oppdatere de nasjonale retningslinjene.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, besluttet regjeringen 4. januar forsterkede nasjonale smitteverntiltak som gjelder frem til tirsdag 19. januar. Reglene gjelder blant annet skoler og utdanning, reiser, besøk hjemme og skjenkeforbud. Dagen etter at de nasjonale retningslinjene ble vedtatt samlet formannskapet i Aurskog-Høland kommune seg til ekstraordinært møte, for å tilpasse den lokale forskriften til de nye nasjonale retningslinjene. Alle anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet. Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 19. januar.

Informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Leikvin

Kommunestyret har vedtatt at det skal lages et forslag til en samlet utnyttelse av omkringliggende områder rundt Løken skole der kommunens, næringslivets og innbyggernes behov vurderes i sammenheng.

Jobberiet, som i dag holder til på Leikvin, er i en prosess med omorganisering. De skal flytte virksomheten ved Leikvin til Løken senter, og ønsker derfor å selge eiendommen. Kommunen har en avtale som sier at ved et eventuelt salg så skal kommunen kjøpe tilbake eiendommen.

– Eiendommen har en strategisk beliggenhet i Løken sentrum, og er nabotomt til Løken skole. Det vil være vesentlig for kommunen at eiendommen blir i kommunalt eie, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt saksfremlegg.

Hele saken kan du lese her

Kommunal husleie

Formannskapet skal dessuten behandle sak om regulering av husleien for kommunale boliger.  Kommunedirektøren foreslår at husleien for 2021 på kommunale gjennomgangsboliger settes opp til gjengs leie for de 55 leieforhold som har løpt i tre år eller mer uten økning i husleien. Øvrige leieforhold reguleres basert på konsumprisindeksen.

– I de leieforholdene som er foreslått regulert til gjengs leie har flesteparten av disse ikke har vært økt på flere år. Det betyr at noen leietakere vil få en betydelig økning i 2021, men det betyr også at de har hatt en svært fordelaktig husleie over flere år, sier kommunedirektøren i saksfremlegget.

Inntektene fra utleie av gjennomgangsboliger, omsorgsboliger og gruppeboliger utgjør en betydelig inntekt til drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen.

– Svak lønnsomhet i boligporteføljen medfører også reduksjon av nødvendige midler til vedlikehold av den totale bygningsmassen som kommunen forvalter. Kommunen er også en betydelig aktør i leiemarkedet og påvirker den generelle markedssituasjonen. Dersom husleien på kommunale boliger er mye lavere enn det som er normalt markedsleie i området, virker dette negativt for private eiendomsinvestorer og utleiere, sier Hegna.

Hele saken kan du lese her

Skoleskyss

Politikerne skal dessuten behandle høring om forslag til retningslinjer for skoleskyss i Viken fylkeskommune, grunnskolen.

– Aurskog-Høland kommune er positiv til utarbeidelse av nye felles retningslinjer som skal sikre likebehandling av elever i hele Viken fylkeskommune. De nye retningslinjer vil ikke medføre vesentlige endringer i skysstilbudet for elever i kommunen som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, så forslag til retningslinjer for skoleskyss i Viken fylkeskommunen, grunnskolen, støttes, sier kommunedirektøren i sin innstilling til høringssvar.

Hele saken kan du lese her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 15. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.01.2021