PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se fuglelivet på Kjelle-engene – ny fuglekikkingsplass

På Kjelle videregående skole har det kommet en flott utsiktsplass for fuglekikking. Fredag ble med kronen på verket; teleskop og informasjonsplakat avduket. Dette er en del av prosjektet «Kjelle-engene våtmarksområde», og planene for bruken av området.

For 13 år siden startet arbeidet  «Kjelle-engene våtmarksområde», etter initiativ fra Aurskog-Høland kommune og Kjelle videregående skole med Ole-Christian Østreng og Stig Helge Basnes spiss. 

Etablering av Kjelle-engene våtmark, som det pågår en reguleringsprosess for, og et mulig framtidig opplevelsessenter med fuglekikking og rekreasjon i sentrum, er både framoverlent og viktig for både lokalbefolkningen og besøkende, sier Østreng.

– Dette er og har vært vanlig i Sverige, Danmark og på kontinentet, men ikke vanlig i Norge. Vi har unike kultur- og naturområder i Aurskog-Høland, som det er verdt å ta vare på og bruke på en skikkelig måte – til beste for oss mennesker og andre arter.

 

Ny fuglekikkeplass: Kjelle videregående skole har fått en flott utsiktsplass for fuglekikking. Dette er en del av prosjektet «Kjelle-engene våtmarksområde»

 

Sponset teleskop: Aurskog sparebank og Høland og Setskog sparebank har sponset skolen med et flott Swarovski-teleskop.
 
Flott informasjonsplakat avdukes av ordfører: Kunstner Axel Thorenfeldt har malt informasjonsplakaten som viser fugleartene du kan få oppleve å se med det blotte øyet eller i kikkerten.
 
Rikt fugleliv: Her finnes det over 130 fuglearter og en gang var det over 700 sangsvaner her samtidig.
 

Målet med prosjektet våtmarksområdet er å:

  • bidra til læring for elever i barnehage, grunnskole og videregående og ikke minst lokalbefolkningen.
  • ivareta biologisk mangfold
  • ha et fokus på folkehelsa ved å knytte våtmarksområdet til Bjørkelangen sentrum med turstier
  • forme det som et kulturlandskap ved hjelp av beitedyr
  • optimalisere for stedegne og trekkende fugler
  • bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget 

130 fuglearter

Kjelle videregående skole har nå tilrettelagt for en flott utsiktsplass for fuglekikking. Kjelle-engene har et mangfoldig fugleliv, med over 130 ulike fuglearter.

– For å lære om fugl må vi se dem! Og vi har vært så heldig at de lokale sparebankene; Aurskog sparebank og Høland og Setskog sparebank har sponset skolen med et flott Swarovski-teleskop. Mens Kunstner Axel Thorenfeldt har malt informasjonsplakaten som viser fugleartene du kan få oppleve å se med det blotte øyet eller i kikkerten, forteller Østreng.

Sammen om Kjelle-engene våtmark – og all aktivitet rundt planlegging og forestående etablering av denne opp gjennom årene – har vært et samarbeid, spesielt mellom skolen, kommunen og Haldenvassdraget vannområde. Overordna offentlige også myndigheter har støttet opp, og de lokale sparebanker er med.

– Dette er bærekraftig samfunnsutvikling i praksis, der undervisning, kunnskapsspredning til folk flest, rekreasjon ute i et kultur- og naturområde, ivaretagelse av naturmangfold, forbedring av beitearealer og reduksjon i avrenning av næringsstoffer er viktige elementer.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 26.10.2021