PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live: Koronakompensasjon til brukere av Bjørkebadet og kulturskolen

Mandag er det duket for formannskapsmøte for Aurskog-Høland kommune. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge møtet live. På sakslisten står blant annet koronakompensasjon for brukere av Bjørkebadet og kulturskolen, koronastøtte til kulturlivet, og tildeling fra ulvefondet. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 8. juni klokken 10.00. Møtet starter rett etter møte i klagenemnda. Møteinnkalling og sakspapirer til formannskapet finner du her. 

Lokaldemokratiet fortsetter som normalt, på tross av koronaviruset. Formannskapet avvikles i kommunestyresalen for å sikre tilstrekkelig avstand mellom møtedeltakerne, og smittevernregler blir ivaretatt.

Reduksjon i egenbetaling på grunn av koronakrisen

Formannskapet skal mandag behandle forslag til kompensasjon for brukere av Bjørkebadet og kulturskolen grunnet koronaepidemien. Bjørkebadet har vært stengt siden 12. mars, og kulturskolen har vært fysisk stengt i samme periode, men det er gitt tilbud om digital undervisning til elevene. Kommunedirektørens foreslår følgende i sin utredning:

  1. Ordningen med forlengelse av årskortperiode for Bjørkebadets årskortkunder tilsvarende den stengte perioden tas til orientering. Bjørkebadet har under koronakrisen informert sine medlemmer om at de vil få igjen tapte dager ved en forlengelse av årskortet tilsvarende den stengte perioden når badet åpner igjen. Svømmehallene i Nes og på Råholt, samt Østfoldbadet, gir tilsvarende kompensasjon til sine årskortkunder.
  2. Kulturskolen fakturerer kortkursavgift 1000 kroner i stedet for semesteravgift på 1300 kroner for våren 2020. Elevplass via korps faktureres med halv avgift på 400 kroner.

Hele saken kan du lese her

Koronastøtte til kulturlivet

Formannskapet skal i tillegg behandle sak om koronastøtte til kulturlivet. I forrige formannskapsmøte ba politikerne administrasjonen undersøke behov for krisehjelp til kulturlivet i kommunen.

– Krisehjelp til kulturlivet i Aurskog-Høland kommune som følge av koronasituasjonen synes ikke å være påkrevd eller dokumentert. Det foretas ingen budsjettmessige endringer i kulturbudsjettet på nåværende tidspunkt, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremstillingen.

Med utgangspunkt i det behovet som er kjent per dags dato, har ikke kommunedirektøren nok grunnlag til å anbefale økonomisk krisehjelp til kulturlivet.

– De nasjonale kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, kan hjelpe kulturlivet med å dekke inntektstap som følge av koronavirusutbruddet. En omfordeling og utbetaling av den gjenstående arrangementsstøtten, vil føre til at lag og foreninger ikke har mulighet til å søke arrangements- og prosjektstøtte i 2020. Ved en gjenåpning av samfunnet, er det viktig at slike søknadsordninger fortsatt er tilgjengelig resten av året, sier kommunedirektøren i sin innstilling.

Hele saken kan du lese her

Ulvefondet

Politikerne skal i tillegg behandle saker om tilskudd fra ulvefondet. De tre tiltakene det er flest søknader om tilskudd til er beskyttelsesvest for hund, rovviltgjerde og sporingsutstyr. Total sum for tildeling i 2020 utgjør 1.476.928. Fristen for å søke om midler var 1. mai 2020. Hele saken kan du lese her

Hele sakslisten for møtet på mandag finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 17. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter. Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020