PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammen for barna

Grethe Rønning er kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Det er også det som står hennes hjerte nærmest, sammen for barna! Rønning har vært en av kommunens toppledere i ti år, og nå går hun av med førtidspensjon.

Rønning er den øverste lederen for helsestasjon, skolehelsetjenesten, jordmor og utekontakter, barnehage, skole, skolefritidsordningen og familie- og barnevern. 

– Det er for barnas skyld vi jobber i sektor oppvekst og utdanning. Vi får til gode tjenester sammen, sier hun.   

Grethe Rønning fra Aurskog begynte som kommunalsjef i kommunen i januar 2011. 16. april blir hennes siste arbeidsdag.  

– Det er en tid for alt. Dette er en flott arbeidsplass med mange gode kollegaer. Tiden her har vært lærerik og morsom, interessant og utviklende, sier Rønning.   

Jobbet strategisk

Det er dynamikken mellom meg og lederne i sektoren som har dratt oss framover og gitt oss resultater, sier Rønning.  

Hun har jobbet strategisk for å løfte hele sektoren. Hun har jobbet for å få et tett samarbeid mellom de ulike enhetene. 

– Alle har nødvendig fagkompetanse for sitt felt, men vi blir bedre sammen. Å se hele oppvekstløpet under ett er veldig viktig. Jeg er også opptatt av at det er nødvendig å ha en stor og romslig forståelse av hva som er  «normalt». Voksne kan for enkelthets skyld definere barn og unge for raskt og mye, slik at de ekskluderes fra, heller enn inkluderes i fellesskapet, sier Rønning.   

 Christian Holmedahl som er leder for pedagogisk utviklingstjeneste har hatt Rønning som leder siden han begynte i kommunen i 2012. 

– Grethe er ryddig, tydelig og utviklingsorientert som leder. Hun har gjennomgående et tverrfaglig perspektiv og forventer at vi skal lete etter løsninger på tvers av tjenester i og utenfor sektoren. Hun er god på å løfte oss ledere opp til å se overordnet når vi blir for detaljorientert. Hun bruker humor og gode sitater for å sette ting i perspektiv. Hun er tydelig på hva hun forventer av sine medarbeidere. Hun er opptatt av hvordan man har det som «hele mennesket», ikke bare på jobb, sier Holmedahl. 

Bygdelista, etnolog og master i ledelse 

Men at det var leder for oppvekst og utdanning som skulle bli hennes karriere var ikke selvsagt.  

– Jeg er utdannet kulturhistoriker. Man skulle kanskje trodd at det var innen kultur jeg skulle ende opp, men slik ble det ikke, forteller Rønning.   

Grethe Rønning var en av Bygdelistas initiativtagere. Det var en politisk liste for engasjerte innbyggere i Aurskog-Høland som ikke fant sin plass blant etablerte politiske partier. De skapte stort engasjement. De kom inn i kommunestyret i 1999 og satt i to perioder. 

– Det var veldig spennende. Jeg var representant i formannskapet,  var gruppeleder i to perioder, og var leder for komiteen. Det var da jeg fikk smaken på å jobbe i kommunen. Jeg syntes det var interessant å se hvordan alt henger sammen og hvordan man sammen skal jobbe for de beste løsningene, sier Rønning.

Hun ble kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Nittedal, hvor hun også var konstituert rådmann i et års tid. Så begynte hun som kommunalsjef i Aurskog-Høland og tok samtidig master i ledelse. Hun har også vært  konstituert rådmann i Aurskog-Høland kommune i en periode.  

Finne en erstatter 

– Nå skal kommunen ansette en ny kommunalsjef. Vi får bistand til å gjøre det arbeidet, slik at vi får et så bredt grunnlag for søkermasse som mulig, sier Inger Hegna, kommunedirektør,. 

Forfatter: Alette  Eldøy

Sist endret: 12.03.2021