PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO)

Fra 1. august 2020 innføres det en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husstand betaler mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Ordningen er søknadsbasert og gjelder for familier med elever på 1. og 2. årstrinn. I tillegg skal foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn ikke betale for SFO-plassen

Søknadsskjema og rutine er under utarbeidelse og vil bli lagt på kommunens hjemmeside når det er klart.  

Faktura for august er sendt ut og går som normalt. Eventuelt for mye betalt vil bli korrigert når søknad er behandlet.  

Mer informasjon finnes her:

Sist endret: 06.08.2020