PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye nasjonale og regionale regler og anbefalinger

Regjeringen har innført nye nasjonale anbefalinger og tiltak. Det har også blitt innført en rekke regionale tiltak for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Disse tiltakene gjelder for vår kommune.

Dette er de regionale tiltakene gjelder for vår kommune

- Munnbind

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det anbefales også å bruke munnbind andre steder der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

Bruk munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

- Hjemmekontor

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig, uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

- Arrangementer og serveringssteder

Antallsbegrensning på 100 personer på private innendørs arrangementer på offentlig steder eller i leide og lånte lokaler.  

Antallsbegrensning på 600 personer i kohorter på 200 personer for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser.

Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder og arrangører.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling.

Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling.

Du kan lese mer om de regionale tiltakene på regjeringen.no.

Forskriften finner du her.

Nasjonale anbefalinger

Det ble også innført nye nasjonale anbefalinger i natt. Ved noen av disse anbefalingene har vi strengere regler som gjelder.

Det viktigste

Si ja til vaksine.

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Testing ved symptomer

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona.

Munnbind

Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesenter der du ikke kan holde avstand. Dette gjelder også i andre situasjoner der du ikke kan holde avstand til andre.

Anbefalingen gjelder også i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, for eksempel hos fastlegen, tannlegen og sykehus.

Aurskog-Høland kommunen har et påbud om bruk av munnbind på de samme stedene. 

Avstand

Hold avstand til andre, gjerne én meter der det er mulig. Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet.

Skoler

Jevnlig testing i områder med økende smitte.

Begrens antall nærkontakter

Voksne bør vurdere om de kan redusere antallet nærkontakter.

Du bør unngå klemming og håndhilsning. Finn andre måter å hilse på, for eksempel kan du ta hånden til hjertet.

Vaksinering

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona.

Det tilbys også vaksine til alle over 12 år. Det er frivillig for alle å ta vaksinen.

Risikogrupper

Det er fortsatt noen i risikogruppen som har risiko for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. Noen kan heller ikke ta vaksinen. Det er derfor viktig at du tester deg og holder deg hjemme når du er syk, vasker hendene ofte og vaksinerer deg.

Se mer om risikogrupper her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er en nasjonal anbefaling om hjemmekontor der det er mulig. Arbeidsgiver bør sørge for at ansatte kan jobbe hjemmefra deler av eller hele uken der det er mulig uten at det går ut over arbeidet.

Her har vår kommune strengere tiltak. 

Sosiale sammenkomster, arrangementer og aktiviteter

De nasjonale reglene og anbefalingene om arrangementer, sosiale sammenkomster og aktiviteter er opphørt. Sosiale arrangementer som julebord, familieselskap, julefest og bursdagsfeiring kan gjennomføres.

I vår kommune er det innført begrensninger på arrangement. Se reglene som er innført i enkelte kommuner her.

Nasjonale regler

Smittekarantene

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er smittet med covid-19 skal i smittekarantene i 7 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke hadde symptomer.

Er du fullvaksinert eller har hatt covid-19, se reglene her.

Er du uvaksinert, se reglene her.

Omikron

Det er egne regler for nærkontakter til en smittet person hvor det er grunn til å mistenke virusvarianten omikron.

Se mer om reglene her.

Isolasjon

Alle som tester positivt på covid-19 skal i isolasjon i 5 dager. Dette er forskriftsfestet og kan straffes dersom det ikke blir overholdt.

Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Omikron

Alle som tester positivt på covid-19 for virusvariantene omikron, skal i isolasjon i 7 dager fra det tidspunktet du får svar på positiv test på covid-19.

Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Reise

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

Se mer om reise her. Du kan se hvilke regler som gjelder i din situasjon her.

Omikron – reiseregler

Dersom du har vært i Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini eller Malawi, er det egne regler for innreise til Norge. Dette gjelder uavhengig av om du er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks måneder eller er omfattet av andre unntak i covid-19-forskriften.

Se reglene knyttet til omikron og reiser her.

Sist endret: 03.12.2021