PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Utbygging på Aursmoen og krisehjelp til kulturen

I går var det møte i formannskapet. Der behandlet politikerne blant annet sak om utbygging på Aursmoen. Hvordan skal sentrum se ut i årene som kommer? Forslaget kan du se her. Politikerne behandlet i tillegg et forslag om krisehjelp til kulturlivet. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her.

Lokaldemokratiet går sin gang, på tross av koronaviruset. Formannskapsmøtet gikk av stabelen i komunestyresalen for å ivareta smittevernet, og møtet ble streamet på Kommune-TV.

Utbygging på Aursmoen

Politikerne behandlet blant annet planer for Aurveien 70-74 på Aursmoen. Saken var først oppe til behandling i formannskapet i april. Planene avviker på flere områder fra reguleringsplanen for området, og politikerne ønsket en grundigere gjennomgang av planene.

– Her får vi inn en relativt markert utbygging som påvirker hele planområdet for Aurskog sentrum. Områdeplanen vedtatt i 2014, og det skjer litt på den tiden, og da kan det være greit å få litt orientering om hva har man tenkt, og hva skal vi tenke fremover, sa ordfører Gudbrand Kvaal under møtet.

Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse på Aursmoen. Kjetil Hauger, leder for byggesak i kommunen, holdt en kort gjennomgang av reguleringsplanen for området. Hvis du ønsker å følge presentasjonen på projektor velger du knappen «projektor nederst til venstre i bildet.

Dette foreslås

  • Det planlegges to leilighetsbygg med varierende etasjehøyder på mellom 5 og 8 etasjer, hvor øvre etasjer er tilbaketrukket. Politikerne i formannskapet stemte for å tillate opp til 6 etasjer, en etasje mer enn administrasjonen anbefalte.
  • Bebyggelsen er knyttet sammen med underliggende garasjeanlegg.
  • Uteoppholdsareal/grøntområde vil bli etablert på lokk over garasjeanlegget.
  • Planen vil gi 50 nye boenheter på Aursmoen.
  • Etablering av torg.
  • Etablering av næring- og kontorlokaler i første og andre etasje.

Hele saken, og planene på Aursmoen, kan du lese her.  

Krisehjelp til kulturlivet

Elias Halvorsrud fremmet på vegne av SV og Arbeiderpartiet et forslag om kartlegging rundt krisehjelp til kulturlivet.

– Jeg har forstått det slik at vi har et felles politisk ønske som vi ikke helt har klart å realisere, knyttet til koronasituasjonen og kulturlivet. I et forsøk på å forene oss har jeg laget et forslag: Det bes om at kommunedirektøren forbereder en sak til kommunestyret 17. juni, vedrørende krisehjelp til kulturlivet, hvor man kartlegger behov og foreslår en ramme og inndekning for økonomisk stønad, sier Halvorsrud.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Diskusjonen kan du se her.

Generalforsamling og enerett

Politikerne behandlet også blant annet saker om godkjenning av nye satser for festeavgift for gravplass og tildeling av enerett til ROAF. Hele møtet, sak for sak, kan du se her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 17. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møterMer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020