PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nettbrett eller PC til alle elever

Rett før jul fikk skolene 3 215 000 kroner til digitale læremidler knyttet til hjemmeundervisning. – Vi søkte om tilskudd i november og fikk beskjeden om at søknaden var innvilget i desember, så dette var en utrolig flott julegave! Dette gir oss mange flere muligheter og løser flere utfordringer, sier skolesjef Mona Andersen.

Tilskuddet kommer fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Hvor 120 000 kroner er øremerket styrking av infrastruktur i kommunen , og de resterende pengene skal gå til digitalt utstyr til skoler og elever.  

Målet er at alle skal ha PC eller nettbrett.  

–  I dag har vi nesten 1000 elever som ikke har 1:1-tilgang til digitalt verktøy. Disse er fordelt på fire skoler. Målet er nå at alle elever i vår kommune skal kunne disponere sin egen digitale enhet. At hver elev har sin egen enhet blir fantastisk, men også helt nødvendig, sier Andersen.  

Det er elever ved Bjørkelangen, Aursmoen, Løken og Rømskog skoler som nå prioriteres. 

Bestillinger er sendt ut, og vi forventer at skolene får disse straks de ankommer - trolig i løpet av årets første måneder. 

Bedre rustet 

Det at alle elevene kan får PC eller nettbrett gjør skolene mye bedre rustet til å håndtere uforutsette situasjonen som krever for eksempel hjemmeundervisning.  

– Men det vil også gi oss mye større mulighet til å ivareta kravet om digital kompetanse hos alle elever. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet elevene skal ha, på linje med lesing og regning. For å kunne ivareta denne kompetansen er vi avhengig av tilgang på digitale verktøy, så disse pengene vil hjelpe oss langt på vei til å få dette ivaretatt, sier Andersen 

Det vil også lette arbeidssituasjonen for lærerne mye, særlig med tanke på logistikk og planlegging når det gjelder digitale verktøy.  

Styrker digital undervisning i fylket 

I forbindelse med Covid 19-utbruddet søkte kommunen Fylkesmannen i Oslo og Viken om tilskudd. Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med Covid-19-Utbruddet, gjennom å: 

  •  styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse
  • bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning 

“Totalt har Fylkesmannen mottatt søknader for kr. 97 151 276. Fylkesmannen mottok opprinnelig kr. 24 771 000 fra Utdanningsdirektoratet til utdeling til dette formålet, men fikk etterfølgende ytterligere kr. 3 465 000, slik at den totale rammen for tildeling i Oslo og Viken var på kr. 28 236 000.

Fylkesmannen har etter beste evne fordelt midlene basert på de innkomne søknader og vårt generelle kunnskapsnivå om kommunene. Vi har prioritert tiltak som etter vår mening styrker elevenes mulighet til å følge digital undervisning hjemmefra, herunder PC’er, utbedring av skolens nettverk, programvare, lisenser og klasseromsroboter,” skriver Fylkesmannen i sitt svarbrev til kommunen. 

FOTO: Bildet er tatt av April Bryant fra Pixabay 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 13.01.2021