PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sak om ny skole og barnehage nord i kommunen

Administrasjonen planlegger å bygge en ny, moderne og funksjonell skole på Aursmoen. Midler til ny barnehage og skole ligger inne i økonomiplanperioden 2021-24. 

Denne høsten er det gjort en konsekvensanalyse av skole- og barnehagebehovet nord i kommunen. Den viser at en nedleggelse av Haneborg skole vil føre til at vi raskere kan få en ny skole på Aursmoen.

Administrasjonen legger i denne uken frem en sak for politikerne om dette. Saken bygger på en konsekvensanalyse, og har innvirkning for fremtiden til barna og elevene i den nordre delen av kommunen.  

Rapporten og saken finner du her 12.11.20.  

Småskoler koster mer å drive. Færre småskoler gir en likere og mer rettferdig fordeling av ressursene imellom skolene i kommunen. Det går i dag 640 elever på Aursmoen skole, mens det er omtrent 80 elever på Haneborg. 

Tall fra SSB og Rambøll viser at blir en svak vekst i elevtallet på Bjørkelangen og Aurskog, men en svak nedgang i andre områder i kommunen i fremtiden.  

Det kan være flere kvaliteter ved en liten skole, men det finnes også mange kvaliteter ved en større skoler. En større skole vil ofte gi bredere og mer variert læringsmiljø for elevene. Samtidig som det gir et større fagmiljø og arbeidsmiljø for lærere.   

– Dette er første del av planlegging og bygging av en ny skole. For at vi skal kunne realisere en ny skole raskest mulig må vi frigjøre midler i budsjettet, sier Inger Hegna, kommunedirektør i Aurskog-Høland.  

Rapporten viser at både Haneborg og Aursmoen skole trenger et kraftig bygningsmessig løft for å bli funksjonelle skolebygg etter nåtidens krav. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020