PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksinering: Tredje dose

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose. Informasjon om hvem som skal få tilbud om dose tre, og hvordan dette gjøres i vår kommune finner du her.

Her får du en oversikt over hvem som skal få dose 3, og hvordan du går frem hvis dette gjelder deg. Er du i tvil? Avklar gjerne med din fastlege.

Hvem skal få dose 3

De med alvorlig nedsatt immunforsvar, det vil si disse gruppene:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i denne alfabetiske listen kan altså oppsøke kommunens vaksinasjonstilbud med dokumentasjon på at de bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen. Legg merke til at samme medisin kan ha ulike preparatnavn. Alternativt kan pasienten ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist som dokumenterer at de bruker et av preparatene kan også benyttes.

Hvordan går du frem for å få vaksine

Ta kontakt via kommunes korona-epost for å få satt opp ønsket time: koronavaksine@ahk.no

Vaksinetype og intervall 

Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, lokale regler og svar på koronaspørsmål finner du her.

  • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset - ring smittesporing 940 21 223. For å bestille test - ring legevakten 116 117.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.09.2021