PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bilde av en sprøyte.

Koronavaksinering: Dose 5

Vi er nå i gang med runde fem med koronavaksinering. Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Hvordan du bestiller time, og vårens vaksineanbefalinger, finner du her.

Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Dosen kan gis tidligst 6 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten. FHI anbefaler at de som ønsker en ny oppfriskningsdose tar denne i april for å sikre tilstrekkelig intervall til en planlagt høst-dose for eldre.

Nye forskningsdata viser lavere forekomst av senfølger etter covid-19 sykdom blant de som har tatt koronavaksine. Dette ser ut til å gjelde alle aldersgrupper.

Hvis du ønsker å bestille time til dose 5 kan du gjøre det på en av følgende måter:    

  • Telefon: Ring vaksinetelefonen 63 85 25 70. Åpningstid kl 14.00 – 15.00 onsdag
  • E-post: Send e-post til koronavaksine@ahk.no
  • Digitalt: Gå inn på helseboka via kommunens hjemmeside (ahk.no) og bestill time der.
  • Ta kontakt med Ditt apotek Løken, Ditt apotek Aurskog eller Boots apotek på Bjørkelangen – de   tilbyr også vaksinedose 5. Tilbudet er gratis på apotekene også.

Vaksinesenteret

Vaksinesenteret har lokaler på Bjørkelangen sykehjem, 1. etasje.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Vaksinetelefonen

  • Telefon: Ring vaksinetelefonen 63 85 25 70. Åpningstid kl 14.00 – 15.00 onsdag

Det kan være stor pågang når telefonen åpner. Erfaring viser at mange ringer i det telefonen åpner og så avtar pågangen. 

Usikker smitteutvikling

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at en oppfriskningsdose nå i vår ikke skal skape utfordringer for høstens vaksinasjonskampanje, bør vaksineringen skje i løpet av april, slik at det kan gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen.

Mer informasjon om koronavaksinering finner du på Folkehelseinstituttet sine sider: Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.04.2023