PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksine: Oppfriskningsdose til alle over 65 år

Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan dette gjennomføres i vår kommune.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose. Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen, og konkluderte mandag 4. oktober med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to. Dette informerte regjeringen onsdag.

Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen.

  • Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først.
  • Deretter aldergruppene 75-84 år.
  • Så 65-74 år.

Prioritering

Kommunene skal samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, og er bedt om å prioritere etter denne rekkefølgen:

  • Første dose til uvaksinerte
  • Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose
  • Tredje dose til immunsupprimerte
  • Sesonginfluensavaksine
  • Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Vaksinering i vår kommune

Mer informasjon om vaksineringen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 06.10.2021