PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronasertifikat: Dette bør du vite

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. Foreløpig viser sertifikatet om du har tatt koronavaksine, og om du har fått negativt resultat på koronatest tatt de siste sju dagene. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene rundt koronasertifikatet, og hva det er viktig for deg å vite nå.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er planlagt klart til 11. juni.

Hva ser du i koronasertifikatet nå?

I denne første versjonen kan du logge deg inn på tjenesten og få oversikt over:

  • Vaksinasjonsstatus.
  • Den siste negative koronatesten som er registrert på deg de siste sju dagene.

Sertifikatet kan printes ut og vises fram digitalt. Senere vil sertifikatet ha en del som viser om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Sertifikatet vil også få mer funksjonalitet, for eksempel skal du kunne vise det fram når du reiser til andre land.

Hvor kommer opplysningene i sertifikatet fra?

Informasjonen du finner i koronasertifikatet er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Opplysninger om vaksine og smittestatus som er registrert på deg oppdateres løpende. Informasjonen lagres ikke på Helsenorge. Informasjon om behandling av personopplysninger i koronasertifikatet finner du her.

Midlertidig løsning

11. juni er koronasertifikatet planlagt klart til innenlands bruk, men allerede nå er det innført en midlertidig løsning for bruk akkurat når det gjelder reisekarantene/karantenehotell. Du slipper karantenehotell og kan gjennomføre reisekarantenen i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvis du kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen. Dersom du er på karantenehotell nå, og kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet, kan du reise hjem og ta resten av karantenetiden hjemme.

Du er definert som «beskyttet» dersom du

  • er fullvaksinert
  • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen
  • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene

Slik dokumenterer du at du er beskyttet på helsenorge.no

Dokumentasjon på vaksinasjonsstatusen din finner du ved å logge deg inn i koronasertifikatet ditt.

Dokumentasjon på om du har hatt koronasykdom de siste seks månedene finner du ved å logge deg inn i prøvesvar. Det gjør du her.

Alt vil samles på siden for koronasertifikatet fra 11. juni.

Et sett av regler bestemmer om koronasertifikatet får grønt eller rødt lys. Disse reglene finner du her. Reglene er i tråd med covid-19-forskriften og EUs retningslinjer.

Innenlands bruk og grensepassering

Regjeringen vil i tiden framover beslutte hvordan sertifikatet kan brukes for å gjøre unntak fra smittevernregler i eget land og for å reise til andre land ved grensepassering.

Koronasertifikatet vil få to ulike visninger:

  • En enkel visning for innenlands bruk (planlagt klart 11. juni).
  • En for grensepassering i EU- og EØS-området (planlagt klart til slutten av juni).

Feilregistreringer eller mangelfull informasjon

Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger om deg i sertifikatet, kan du ta kontakt med kommunen der du har blitt vaksinert for å få rettet dette. Vaksinasjonsstedet har meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og tidsriktig registrert, og for at feil eller mangler blir rettet og oppdatert.

Finner du feil eller mangler i testresultat/prøvesvar, kan du ta kontakt med teststasjonen i kommunen for å få rettet dette. Laboratoriene har meldeplikt for alle prøvesvar til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Hvis det er feil eller mangler i testresultatene skal det korrigeres av teststasjonene via laboratoriene.

Etterregistrering av koronavaksine

I forbindelse med innføring av koronasertifikat jobbes det nå med avklaringer rundt ulike løsninger for etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge.

Flere land i Europa har et vaksinasjonsregister, og da må den enkelte be om at dette blir registrert korrekt i landets vaksinasjonsregister. Når andre land i EU/ EØS implementerer et koronasertifikat, kan dette brukes på lik linje med det norske koronasertifikatet.

Nåværende dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon, må oppbevares for eventuell senere etterregistrering.

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Du må da avtale med teststasjonen hvordan du skal få informasjon om resultatet på testen.

Finner du ikke vaksine- eller testinformasjonen din?

Er det en koronavaksine du ikke finner?

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et register som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den sannsynligvis ikke blitt registrert. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK.

Dersom vaksinen ikke vises kan du kontakte stedet hvor du fikk vaksinen, slik at de kan registrere den.

Finner du ikke en koronatest du har tatt?

Oversikten viser den siste testen som er registrert på deg de siste sju dagene. Du vil se siste test kun hvis koronavirus ikke ble påvist.

Ingen tester vil vises på denne siden dersom du har fått påvist koronavirus i løpet av de siste sju dagene. Dette gjelder også dersom laboratoriet ikke kunne gi et klart resultat av den siste testen din.

På prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.

Hvis du har tatt en koronatest de siste sju dagene hvor det ikke ble påvist koronavirus, og du likevel ikke finner testen i denne oversikten, så kan det være at testen ikke er registrert. Du kan ta kontakt med prøvetakingsstedet og spørre om de har registrert resultatet på testen din.

Testresultater fra massetesting, selvtesting, enkelte private tjenester og bedriftshelsetjenester vises ikke på helsenorge. Ta kontakt med teststasjonen/der du ble testet dersom du har spørsmål vedørende dette.

Informasjon om koronasertifikatet på Helsenorge

Mer informasjon

Mer informasjon om smittesituasjonen i vår kommune, hvor mange vaksinedoser vi får i ukene som kommer og hvem som skal få dem, finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.06.2021