PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik er koronasituasjonen

Mandag var det møte i kommunestyret. Her fikk politikerne en orientering om koronasituasjonen i kommunen. Hvordan er smittesituasjonen, går vaksineringen etter planen, og hvilke aldersgrupper er det mest smitte i vår kommune? Svaret får du her. Det ble debatt om KulturArena, og Romerike brann- og redningsvesen orienterte om sitt arbeid, blant annet om skredhendelsen på Gjerdrum. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 22. mars, og møtet ble overført på Kommune-TV. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. På grunn av koronasituasjonen deltok de fleste av kommunestyrets medlemmer via Teams.

Brann- og redningstjenesten: Gjerdrum

Møtet startet med en orientering fra brann- og redningsvesenet. Brann- og redningssjef Arne Stadheim presenterte Nedre Romerike Brann- og redningsvesen sine oppgaver og utfordringer. Han fortalte blant annet om arbeidet rundt skredulykken på Gjerdrum.

– Vi ser at det er naturhendelser som tar liv. I vår område på Romerike har vi hatt 13 omkomne i skredulykker de siste årene, det er et betydelig høyere antall enn omkomne i brann. Vi ser at det er redningsvesen som er primærdriften vår. Det er viktig for oss å ha en håndteringsevne som gjør at vi kan redusere skaden som skjer når slike ulykker er ute, sier Stadheim.

Han informerte blant annet om USAR-avdelingen i NRBR. USAR står for «urban search and rescue» og er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, installasjoner, ras og liknende.

– Vi er ett av fire brannvesen i Norge som har den kapasiteten. Det er en ganske tung materie å være god på. Etter Gjerdrum kommer vi til å satse enda hardere på denne problemstillingen. Hele Romerike er mer eller mindre utsatt for denne typen hendelser, og det tilsier at vi som en redningsaktør må være gode på dette, sier Stadheim.

Han informere i tillegg om bruk av drone i redningsarbeid, og den nye brannstasjonen på Løken, og hva som blir viktig i tiden fremover. Hele orienteringen ser du her.

Koronasituasjonen i vår kommune

Kommunedirektør Inger Hegna orienterte kommunestyret om koronasituasjonen i vår kommune. Hun snakket blant annet om prøvetaking, smittesituasjon og vaksinering. Kommunedirektøren uttrykte bekymring rundt utviklingen av smittetallene i vår kommune.

– Når det gjelder ukjent smittekilde ligger vi dessverre altfor høyt, vi nærmer vi oss 40 prosent for den siste uken. Det er bekymringsfullt, for det betyr at vi sliter med å finne årsaken, eller hvor indeksen er til den som er blitt smittet, sa kommunedirektøren.

Hun informerte i tillegg om hvilke aldersgrupper som opplever mest smitte i vår kommune.

– Vi har tatt statistikk på gjennomsnittsalder av de som tester positivt. Der har det vært en dramatisk utvikling. I mars i fjor var det 50, i april var det 80, så falt det til rett under 70, og så til i august var nede i snitt på noen og 40, så var det ned mot 30, og nå er det på 38 år. Det er voksne, arbeidsføre personer. Mange av våre smittede smittes på jobb. Vi har også tatt hvordan de positive testene fordeler seg på kjønn, og da er det dessverre sånn at menn topper denne statistikken, sier Hegna.

Hittil er det satt 2272 doser med vaksine. Hele kommunedirektørens orientering kan du se her (velg «Koronaorientering» i sakslisten til høyre i bildet).

Oppdatert informasjon om koronavirussituasjonen i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Kommunal koronakompensasjon til lokale virksomheter

Politikerne behandlet i tillegg sak om koronakompensasjon. Det er satt av 3,7 millioner kroner som kompensasjonsordning til lokale næringsvirksomheter i forbindelse med covid-19. Målet med tilskuddet er å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Du kan lese mer om ordningen her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant andre disse sakene (trykk på saken du ønsker å se i sakslisten til høyre for bildet i Kommune-TV):

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Sist endret: 23.03.2021