PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik skal pengene brukes neste år

Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2021. Hvordan skal pengene brukes i året som kommer? Debatten ser du her. Politikerne vedtok hva som skjer med Haneborg, ny skole på Aursmoen, hvordan det blir med eiendomsskatten og kommunal husleie. Politikerne fikk dessuten en orientering om kommunens plan for massevaksinasjon mot koronaviruset. Hvem får først, hvor skal det skje og hvordan skal det foregå? Orienteringen kan du se her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 14. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. På grunn av koronasituasjonen deltok noen av kommunestyremedlemmene via Teams. Saksliste finner du her. 

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte var behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. 

Blant tiltakene som ble behandlet er inntektsgradert SFO, ombygging på rådhuset, voksenopplæringen, bygdeboka, og prosjektmidler for ny barnehage og skole på Aursmoen. I årene som kommer vil man se på en dreining av flere tjenesteområder. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak. Nye løsninger vil bidra til at flere kan være selvhjulpne og leve hele livet hjemme. Man vil også dreie flere av tjenestene mot det å styrke hjemmet og familiene. 

– Vi har hatt et fantastisk engasjement fra innbyggerne våre. Det er dem vi skal lytte til. De har påvirket våre valg og prioriteringer. Vi legger frem et forslag der vi legger vekt på barn, unge, utsatte grupper og eldre, sier Randi Ransberg (Ap). 

Opposisjonspartiene Ap, SV, Rødt og MDG leverte egne forslag til budsjett. Flere politikere poengterte at det er snakk om et stramt budsjett i året som kommer.

– Det er et stramt budsjett for 2021. Det gjelder ikke bare Aurskog-Høland kommune. Det blir neppe flere kroner i årene som kommer, derfor gjelder det å bruke de kronene vi har smart, uten at vi skyver regningen over på innbyggerne i for stor grad. Vi har fokus på de lovpålagte oppgavene, og at ting er godt nok. Vi trenger ikke alltid en Mercedes, det kan hende det holder godt med en Skoda. Vi bør være realistiske alle sammen i årene som kommer, sier Rune Jørgensen (Frp).

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp. Hele debatten, alle forslagene og politikernes innspill kan du se her.

Ny skole nord i kommunen

Kommunestyret behandlet dessuten sak om ny skole og barnehage nord i kommunen. Denne høsten er det gjort en konsekvensanalyse av skole- og barnehagebehovet nord i kommunen. Den finner du her. Den viser at en nedleggelse av Haneborg skole vil føre til at kommunen raskere kan få en ny skole på Aursmoen.

Det er mer kostnadskrevende å drifte små skoler, og merkostnaden ved å ha flere små skoler påvirker ressursgrunnlaget til de større skolene. Som eksempel er elevprisen på Aursmoen skole per i dag med cirka 640 elever 73.400 kroner, mens den er 137.500 kroner per elev på Haneborg. Det går i dag 640 elever på Aursmoen skole, mens det er omtrent 80 elever på Haneborg. Rapporten viser at både Haneborg og Aursmoen skole trenger et kraftig bygningsmessig løft for å bli funksjonelle skolebygg etter nåtidens krav.

– Vi i Sp og posisjonen er fullt klar over at det er en større kostnad med å drifte mindre skoler. Den kostnaden er vi villig til å ta. Ikke alt kan veies i kroner og øre. Vi ser viktigheten å ta vare på også de små skolene, bygdene og det samfunnet dette til sammen gir innbyggerne, sier Kristin Kollerud Bjerke (Sp), leder for utvalg for Oppvekst og utdanning.

Kollerud Bjerke understreket at dette ikke skal forsinke byggeplanene for nye Aursmoen skole. Mens kommunedirektøren innstilte på nedleggelse av Haneborg skole fra neste skoleår, ønsket et enstemmig kommunestyre at skolestrukturen skal holdes uendret ut valgperioden. Kommunestyret bestemte i tillegg at det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021. Hele debatten ser du her.

Ungdommens hus

Politikerne behandlet i tillegg sak om mulighetene for etablering av et Ungdommens hus i kommunen. Kommunedirektøren anbefaler at det startes en utredning som tar for seg hvilke innhold og hvordan huset kan organiseres for å sikre at det forebygger utenforskap, ungdomsledighet og skolefrafall. Behandlingen av saken kan du se her.

Massevaksinasjon

Kommunestyret fikk dessuten en orientering om kommunens plan for massevaksinasjon mot koronaviruset.

– Vi vet ikke hvor mange doser vi får, eller når de kommer, men når de kommer må vi være klare, derfor denne planen. Vi har mye erfaring nå i fleksibilitet, tilpasning og omrokkering dersom det skulle være behov for det, sier kommunedirektør Inger Hegna.

En plan er laget med utgangspunkt i FHIs og Helsedirektoratets retningslinjer, samt evaluering av svineinfluensavaksinasjonen lokalt. Planen sendes til Fylkesmannen 18. desember. Vaksinene kan komme allerede i januar, og de må benyttes innen fire-fem dager etter mottak. Planen er utarbeidet både for å kunne håndtere en massevaksinering av hele befolkningen i løpet av få dager, og for å gjennomføre vaksinasjon etappevis, der deler av befolkningen er inndelt i prioriterte grupper.

Både vaksine og vaksinasjon skal tilbys befolkningen uten egenbetalingen. Basert på Folkehelseinstituttets råd skal beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste vaksineres i første omgang. Så følger eldre over 65 år og personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Hele orienteringen ser du her.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.12.2020