PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik skal pengene brukes

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet denne gangen er økonomiplan og budsjett. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer, og hvordan blir det med eiendomsskatten? Kommunen planlegger ny skole og barnehage nord i kommunen, og nye omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog. Hvor skal det spares? Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 13. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. NB! Merk tidligere møtetidspunkt enn vanlig. Møtet starter klokken 14.00. Saksliste finner du her. 

Styrke hjemmetjenesten

Hovedsaken på mandagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. Budsjettforslag for 2022 videreutvikler og fornyer tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i.

– Vi vil styrke hjemmetjenesten, læremidler i skolen, boveiledning og hverdagsrehabilitering. Vi tenker grønt først og har satt av midler til å bli en ryddigere og renere kommune. Videre har vi styrket investeringsbudsjettet ved flere aktivitetsområder ute, vi tar i bruk flere roboter og moderne verktøy, og styrker informasjonssikkerheten, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Styrker oppvekst og helse

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.

– Dersom kommunen fremover i perioden fra 2023 til 2025 skal oppnå den vedtatte handlingsregelen, vil det være nødvendig med ytterligere gjennomgang av kommunens drift og en grundig vurdering av behovet for ytterligere strukturelle og organisatoriske grep. Dette for å være rustet for større investeringer som ny skole og barnehage nord i kommunen, etablering av nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes, skriver kommunedirektøren i sitt forslag. 

I budsjettet for 2022 styrkes sektorene Oppvekst og utdanning betydelig, og Helse og livsmestring noe.

– Det er særlig innenfor disse to sektorene at det framover skal satses på å utvikle og dreie tjenestene. I 2021 har vi gjennomført noen mindre strukturelle grep for å styrke dette arbeidet. Det har vi gjort gjennom å slå sammen forebyggende tjenester med barnevern, nå Familie og barnevern, sier Hegna. 

Kommunestyret tar mandag den endelige avgjørelsen, og debatten kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

  • Erverv av eiendom gnr. 192, bnr. 640 - Aurveien 29
  • Salg av Setskogveien 67
  • Sambruksbygg for skole, kirke og trossamfunn
  • Detaljregulering av Bjørkelangen sentrum
  • Detaljregulering for Nordjordet B3, Aursmoen

Hele sakslisten for mandagens møte finner du her. 

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.12.2021