PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger 2021

Lag og foreninger kan søke om kommunalt driftstilskudd. Søknadsfristen er 1. april.

Vi viser til regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål, vedtatt av Fellesnemnd for kommunesammenslåing 23. september 2019. I henhold til reglene er søknadsfristen for kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger 1. april hvert år. Denne fristen gjelder også for tilskudd til lekeplasser. Se regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål, for krav til søknadene og hvilke lag og foreninger som er tilskuddsberettiget. 

Lag og foreninger som gjennomfører årsmøtet etter søknadsfristen, bes ettersende nødvendige vedlegg til søknaden. Etter søknadsfristens utløp, vil søknadene saksbehandles i samråd med Aurskog-Høland idrettsråd og Aurskog-Høland kulturråd.  

Spørsmål

Ta kontakt med kultur- og idrettskonsulent Eirik Udnæs Hoel ved spørsmål.

Forfatter: Eirik Udnæs Hoel

Sist endret: 12.03.2021