PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale koronatiltak vedtatt 28. oktober

Har du fått med deg koronatiltakene som gjelder spesielt for vår kommune? Formannskapet vedtok 28. oktober revidert forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder påbud om munnbind i kollektivtransport, skjenkestopp ved midnatt, og man anbefaler i tillegg de nasjonale føringene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger. Alle tiltakene finner du her.

Formannskapet vedtok i midten av oktober flere tiltak for å forebygge koronasmitte i Aurskog-Høland kommune. Regjeringen fastsatte denne uken nye nasjonale innstramminger, med virkning fra 28. oktober. Onsdag kveld vedtok Aurskog-Høland kommune revidert koronaforskrift i formannskapet. Det er ingen store endringer i de kommunale tiltakene. 

Tiltakene trer i kraft straks, og gjelder til 7. desember.

Kommunen anbefaler at man følger de nasjonale føringene om at man ikke bør ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer på private sammenkomster i eget hus, hage eller hytte. Kommunen anbefaler de nasjonale rådene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. De nye tiltakene som er innført i Oslo kommune er vurdert, og kommunedirektøren anbefaler at disse ikke innføres i vår kommune.

– De nye strenge tiltakene som Oslo kommune har innført anbefales ikke på bakgrunn av smittesituasjonen i Aurskog-Høland kommune. Vi vil imidlertid ha et våkent blikk på smitteutviklingen i kommunen, og ha forsterket
beredskap for å kunne justere og iverksette aktuelle tiltak raskt ved behov, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Dette er tiltakene

Private sammenkomster

 • Kommunen anbefaler at de nasjonale føringene om 5 gjester følges. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på
  arrangementer.
 • Man anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede. NB! Man anbefaler å følge de nasjonale retningslinjene om grensen på 5 personer i private hjem. Tiltaket på 20 deltakere opprettholdes slik at man har en lovfestet mulighet til å sanksjonere dersom noen går veldig utover de nasjonale retningslinjene.
 • Selv om antallet deltakere er 20 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters
  avstand.
 • For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Offentlige sammenkomster

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig. For arrangementer innendørs med fast seteplassering gjelder antallsbegrensningen i forskrift 27. mars 2020.
 • De som er tilstede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Kollektivreiser

 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og
  retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for skoleskyss på grunnskoletrinnet.

Serverings- og skjenkesteder

 • Serverings- og skjenkesteder i Aurskog-Høland kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av nasjonal koronaforskrift.
 • Det er skjenkestopp fra klokken 24:00 ved serveringssteder i kommunen som har skjenkebevilling.
 • Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen.

Vurderes på nytt

Forskriften følges opp og vurderes på nytt i formannskapet mandag 7. desember.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020