PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kapasiteten ved Syltomtjern vannverk

Kommunalteknisk drift ved Aurskog-Høland kommune har hatt en gjennomgang av kapasiteten til Syltomtjern vannverk på Setskog. Nå ønsker vi å informere alle berørte innbyggere om hvordan kapasiteten er og kommer til å være i tiden fremover, hvilke tiltak vi i kommunalteknisk drift har iverksatt, og hva som kreves av deg som abonnent.

Syltomtjern vannverk leverte per 31.12.21 drikkevann til 218 boliger, som tilsvarer i underkant av 500 personer. Vannverket henter råvannet sitt fra 7 grunnvannsbrønner. Dette gjør vannforsyningen mer sårbar enn om råvannsforsyningen hadde vært basert på overflatevann, som er den vanligste typen i Norge. Dette merket man spesielt sommeren 2018, da en lav grunnvannstand kombinert med høyt vannforbruk gjorde at vannverket overskred sin maksproduksjon. Ettervirkningene var merkbare helt frem til 2021. Det ble derfor vedtatt i hovedplan for vann- og avløp for perioden 2022-2033 at vannforsyningen må utredes i tiden fremover.  

Det ligger i tiltaksplan inne at fremtidig kapasitet på Syltomtjern vannverk skal utredes i 2023. I 2026 er det satt av midler til kapasitetsutvidelse. Før kapasitetsutvidelsen er utført er det viktig å fokusere på andre tiltak, for å sikre trygg vannforsyning til befolkningen.  Kommunalteknisk drift åpnet sommeren 2021 brønn nr. 7, som har økt kapasiteten med i snitt 50 boenheter. Likevel betyr ikke dette direkte at det nå er kapasitet til 50 nye boenheter. Dette fordi vannforbruket per husstand varierer gjennom året, og er på det høyeste om sommeren når grunnvannstanden samtidig er på det laveste. For å sikre trygg vannforsyning til hele befolkningen, er det derfor nødvendig å begrense vannforbruket i disse periodene. Tiltak som vanningsrestriksjoner og forbud mot fylling av badebasseng over 1500L vil innføres og opprettholdes minimum frem til kapasitetsutvidelse er gjennomført. Vannforsyningen må i all hovedsak gå til drikkevann, sanitærinstallasjoner, matlaging og andre nødvendige/grunnleggende behov.  

Fordi vannforsyningen på Setskog er såpass sårbar, er jevnlig lekkasjereduksjon av høyeste prioritet. Lekkasjeprosenten på Setskog var per 31.12.21 nede på kun 21%, som er svært lavt sammenliknet med nasjonale tall. Kommunalteknisk drift vil også i tiden fremover prioritere å holde dette lekkasjetallet nede på tilsvarende nivå.  

Det er ikke bare på det kommunale ledningsnettet lekkasjer oppstår. Mange lekkasjer oppstår på det private ledningsnettet og i sanitærinstallasjoner, og kan være vanskelig å oppdage. For eksempel kan en kran som drypper lekke hele 11 000 liter vann i året.

Dette er en av grunnene til at det i hovedplanen er vedtatt at vannmålere gradvis skal innføres i alle private boliger i kommunen. Når disse er på plass, vil private lekkasjer lettere kunne oppdages og utbedres.

Dersom du ønsker vannmåler allerede nå, er dette fullt mulig å søke om dette. Mer informasjon om dette finner du her: Informasjon om vannmåler.

Forfatter: Marte Taraldrud

Sist endret: 02.05.2022