PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva betyr vann for deg?

22. mars er verdens vanndag og årets tema er; «verdsetting av vannet». Ved å verdsette vannet kan vi forvalte vannet på en god måte. Vann har forskjellig betydning for oss mennesker her i Norge og rundt om i verden.

Hva betyr vann for oss i Norge?

Det er veldig lett å glemme hva som faktisk kreves for at det skal komme rent drikkevann fra springen hjemme hos deg. Det er heller ingen selvfølge at vi har nok vann. Nok vann til å dra ned i do, eller nok vann til å vaske klær i vaskemaskinen. Når det er på det varmeste og tørreste, bruker vi mye vann. Vann til oss mennesker, firbente og vann til gresset i hagen.

I Aurskog-Høland kommune har vi tilgang på ganske mye vann, men i perioder merker vi godt at det brukes mer vann. For å kunne fordele forbruket må vi i perioder sette inn restriksjoner på vannforbruk.

Det ligger mye arbeid bak rent vann, både kostnader og ressurser. Derfor er det viktig at vi bruker vannet fornuftig og at vi har bærekraftige løsninger for å kunne levere vann.

I Aurskog-Høland kommune har vi lekkasjelag som søker etter lekkasje på vann. Å drive lekkaksjesøk er krevende og utfordrende. Noe lekkasje må vi regne med, men vi jobber for å ligge under 20%. Ved at innbyggere har vannmålere kan vi lettere kunne regne bruk og tap av vann og sikre oss mer konkrete tall på hvor mye vann som faktisk går tapt ved lekkasje.

Hva betyr vann for oss i verden?

Verdens vanndag setter fokus på ferskvann og rent drikkevann til alle i verden. Hvert år har de forskjellige temaer, og årets tema er; «verdisetting av vann». I år har de startet en kampanje med å involvere alle til å dele deres verdi og viktighet av vannet. Være seg økonomisk, sosialt, kulturelt eller annen form for verdi. Ved å søke på #water2me kan man se flere interessante saker. Vann er en knapp ressurs og etterspørselen øker stadig, derfor er det svert viktig at vi forvalter den tilgangen vi har på en god måte.

FN`s bærekraftmål mål nummer seks er; rent vann og gode sanitærforhold.

Nesten 30% av verdens befolkningen har ikke tilgang på rent vann i dag. Det kan for oss i Norge være vanskelig å forestille seg å ikke ha rent vann i springen eller å måtte gå et stykke for å hente vann fra en felles vannpost.

GLOBAL VANNKRISE: En oversikt over vannet i verden.

I tillegg til å jobbe mot matsvinn har «Toogoodtogo» en nettside hvor de setter fokus på den globale vannkrisen. Her har de en oversikt som viser tilgang til vann i verden.  

Jordkloden blir også kalt «Den blå planeten», og vi vet at vi har mye vann her i verden. Men visste du at bare 2,5% av jordens overflatevann er ferskvann? og av disse 2,5% er det kun 1,2% vann som er tilegnelig for bruk? Det gir ett bilde på hvor lite vann vi faktisk har tilgang på her i verden, ja mindre enn 1 %!

Isbreer og is bruker lang tid på å fylle seg opp igjen og beholdningen av grunnvann minker stadig. De med private brønner fikk oppleve at de var tomme den varme og tørre sommeren 2018. Verdensbefolkningen øker, og dette gjør at det blir stadig blir større behov for drikkevann. Derfor er det viktig at vi alle tenker på hvordan vi bruker vannet vi har tilgjengelig og at vi forvalter det fornuftig.

Hva kan vi gjøre?

Ved å sette seg inn i vannets verdi kan du være med på å bruke vannet fornuftig. Med små grep i hverdagen kan du bruke mindre vann.

Hver gang man drar ned i do går det opp imot 10 liter rent drikke vann! Du kan redusere vannforbruket ditt ved å bruke sparedusj, og ikke la vannet renner mens du pusser tennene. Ellers kan du hjelpe verden med å bruke mindre vann ved å kjøpe mer brukte klær. Drikke vann fra springen i sted for å kjøpe brus eller vann på flaske. Alt dette er små steg mot å minske trykket på denne nødvendige, men begrensede naturressursen.

Mer om verdens vanndag

UN Water https://www.unwater.org/  

Worldwaterday https://www.worldwaterday.org/

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad

Sist endret: 19.03.2021