PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regler for henting av forhåndsbetalte varer

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

For at butikkene kan ha ordning med avhenting av forhåndsbestilte varer er det en forutsetning at det lar seg gjøre på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Der det ikke er mulig å gjennomføre handelen på slik måte, vil det ikke være adgang til å åpne butikken/virksomheten for avhenting av varen selv om den er forhåndsbestilt og betalt. Dette vil gjelde butikker/virksomheter som selger varer som krever individuell tilpassing/utforming for eksempel at det må tas mål av kunden som innebærer nær fysisk kontakt mellom kunde og butikkansatt. Det er ikke rom for å tolke bestemmelsen utvidende ved å tillate  "en-til-en-konsultasjoner"  i forkant av kjøpet.

Helsedirektoratet mener at vilkårene "bestilte" og "avhenting", innebærer at bestillingen ikke kan gjøres i selve butikken eller varehuset, men må gjøres fra annet sted.

Helsedirektoratet mener imidlertid at det ikke er grunn til å gå nærmere inn på hvor stor avstand det må være mellom kunde og butikken ved bestillingen. Med andre ord er det, slik Helsedirektoratet forstår bestemmelsen, ikke noe i veien for at kunden for eksempel bestiller varen fra sin mobiltelefon i bilen utenfor butikken. Det er heller ikke noen formkrav til hvordan slik bestilling skal gjøres, og det kan gjøres gjennom telefon eller nettbestillinger. Det er imidlertid en forutsetning at slik bestilling gjøres uten fysisk kontakt med butikkpersonalet, slik at det ikke er en smitterisiko mellom butikkansatt og kunde.

Bestilling som skjer fysisk på utsalgsstedet er ikke tillatt etter bestemmelsen. Helsedirektoratet mener denne forståelsen henger sammen med begrepene "forhåndsbetalte" og "avhenting". En praksis der kunden kan peke ut tingen i butikk for så å betale, før varen gis vedkommende, vil medføre en uthuling av bestemmelsen, og ikke være i tråd med intensjonen.

Tolkning av covid-19-forskriften § 16b - forretninger som spesialtilpasser varer

Sist endret: 06.04.2021