PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regler for oppskytning av fyrverkeri

Aurskog-Høland kommune minner om at det uten nærmere tillatelse fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen kun kan skytes opp fyrverkeri på nyttårsaften i tiden mellom kl. 18:00 og 02:00. Kommunen har fastsatt at det i tilbørlig grad skal tas hensyn til andre innbyggere, husdyr og miljøet ellers. Hjemmel: Forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 2-10 tredje ledd.

 

Sist endret: 28.12.2020