PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fortsatt totalforbud mot bruk av ild

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har vedtatt et midlertidig forbud mot bruk av ild i vår kommune. Nedbøren de siste dagene er ikke nok til at faren for skog-, gress- og markbrann er vesentlig redusert – derfor er det fortsatt forbud mot bruk av all ild i utmark og innmark. Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Mer informasjon, og hva forbudet betyr for deg, finner du her.

– Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har tatt en vurdering av situasjonen etter regnet vi har hatt i vårt område. Vi har også tatt utgangspunkt i langtidsvarselet på yr.no. NRBR beklager at det ikke har falt nok nedbør – eller kommer til å gjøre det de neste dagene – til å oppheve det midlertidige forbudet som ble vedtatt 4. mai 2022 mot bruk av ild i kommunene Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog-Høland, sier Linda Stuvland, fagleder informasjon i NRBR. 

Den midlertidige forskriften er strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15 september.

Faste, godkjente bålplasser stengt

NRBR påpeker at det fortsatt er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

Dette innebærer at det fremdeles ikke er tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling. 

Store kostnader forbundet med skogbrann

– Det har vært lite nedbør i vinter og det har lenge vært stor skogbrannfare. Når det er så tørt i bakken er det vanskelig for regnet å trenge ned. For at skogbrannfaren skal reduseres betydelig, må det såkalt rotbløyte til, cirka 20-30 mm nedbør på få dager, sier Stuvland.

Selv under regnet i går, måtte NRBR rykke ut til en gressbrann forårsaket av et bål. Skog- og gressbranner innebærer en betydelig kostnad for grunneierne og de kan spre seg til bebyggelse. For brannvesenet er skogbranner svært ressurskrevende, siden skogbranner ofte oppstår i ulendt terreng. Store uforutsette kostnader påløper også når deltidsmannskapene våre fra stasjonene i Aurskog-Høland, samt Sørumsand og Fet, må kalles ut. Allerede den siste tiden har NRBR hatt ekstra kostnader forbundet med oppbemanning av tankbilmannskaper på Sørumsand brannstasjon.

Lov å grille i egen hage

Det meldes om strålende vær i flere dager fremover og mange har tatt langhelg i forbindelse med 17. mai. Russen er inne i innspurten av sin feiring. Vi ber publikum om å respektere forbudet og vi minner om at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

– Vi ber publikum IKKE om å ringe til NRBR for å spørre om lov til bålbrenning og grilling, da ingen dispensasjon blir gitt. Men NRBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage og skolegård ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann, sier Stuvland.

Kan vare til 1. juni

Den midlertidige forskriften varer til 1. juni, men NRBR gjør fortløpende vurderinger. Følg med på kommunens hjemmesider og i sosiale medier for oppdateringer på skogbrannfaren. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I perioden 15. april - 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.05.2022