PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Slik skal pengene brukes

Mandag er det formannskapsmøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet denne gangen er økonomiplan og budsjett. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Formannskapet går av stabelen mandag 29. november, i formannskapssalen på rådhuset. Møtet starter klokken 10.00. Saksliste finner du her. 

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Forslag til budsjett finner du her. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 videreutvikler og fornyer tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i.

– Vi vil styrke hjemmetjenesten, læremidler i skolen, boveiledning og hverdagsrehabilitering. Vi tenker grønt først og har satt av midler til å bli en ryddigere og renere kommune. Videre har vi styrket investeringsbudsjettet ved flere aktivitetsområder ute, vi tar i bruk flere roboter og moderne verktøy, og styrker informasjonssikkerheten, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Tilskudd fra ulvefondet - lokal ulvejakt
  • Erverv av eiendom gnr. 192, bnr. 640 - Aurveien 29
  • Salg av Setskogveien 67
  • Sambruksbygg for skole, kirke og trossamfunn
  • 2. gangs behandling av planforslag for detaljregulering av Bjørkelangen sentrum
  • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for Nordjordet B3, Aursmoen
  • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for Vikgården, Hemnes
  • 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for Linnestad

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.11.2021