PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

kart hemnes sentrum

Formannskapet: Omsorgsboliger, jakt og veinavn

Hva slags omsorgsboliger skal vi ha på Hemnes? Mandag var det møte i formannskapet. Hovedsaken på møtet denne gangen omsorgsboliger på Hemnes. Skal vi kjøpe i Vikgården? Og hvordan blir det med hjortejakt i kommunen? På møteplanen sto i tillegg veinavn og byggesaker. Møtet ble filmet, så du kan se diskusjonen her!

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Omsorgsboliger i Vikgården

Politikerne behandlet blant annet forslag om kjøp av omsorgsboliger på Hemnes. Kommunedirektøren foreslår at kommunen kjøper inntil åtte leiligheter i Vikgården. Vikgården er et byggeprosjekt over tre etasjer med cirka 20 leiligheter i Hemnes sentrum. Dette vil dekke deler av kommunens estimerte behov for omsorgsboliger på Hemnes. Ytterligere økning av antall omsorgsboliger vurderes i henhold til behov på et senere tidspunkt, mot 2026. Kommunedirektørens presentasjon av saken kan du se her. Velg sak 1/23 i sakslisten til høyre for bildet.

Kommunen har tidligere skissert en løsning med 16 omsorgsboliger bygget i tunløsning på en tomt i nærheten av sykehjemmet på Hemnes (se figur 1 under), og flere av politikerne ønsket å gå for både Vikgården og en tunløsning. 

– Jeg er redd for at gapet blir for stort fra omsorgsbolig til sykehjem hvis vi bare går for leilighetene i Vikgårde. Skal vi si ja til dette, må vi gå for begge deler, sier Steinar Ottesen (Ap). 

Tilbakemeldingen fra Husbanken på tidligere utarbeidet mulighetsstudier med 16 omsorgsboliger for Hemnes, var at antall omsorgsboliger er for høyt på tiltenkt tomt ved sykehjemmet, og vil gi betydelig institusjonspreg, samt lite integrering.

– Det er veldig mye bra med dette. Det som blir problemet er hvis det ikke blir mangfold, hvis det bare blir disse leilighetene. Det som er positivt er mangfoldet, hvis vi får til begge deler, sier Eline Hestsveen (Sp). 

– Hele prosjektet her er vi hemnesinger veldig glade for. Men de som kommer i omsorgsboliger i framtida er dårligere og dårligere, og trenger mer og mer pleie. De må ha ganske tett oppfølging, da blir spørsmålet hvor tett oppfølging man kan få her. Det er noen sykepleiere som skal løpe fra det ene til det andre her. Hvor lett er det å ha åtte omsorgsboliger her, og åtte der. Det er ikke langt over veien, men det er mange som skal løpe over den veien der mange ganger om dagen, sier Arnfinn Wennemo (KrF). 

kart hemnes sentrum

Derfor anbefaler kommunedirektøren å kjøpe omsorgsboliger i Vikgården:
  • Tilbakemeldingen fra Husbanken på tidligere utarbeidet mulighetsstudier med 16 omsorgsboliger for Hemnes, var at antall omsorgsboliger er for høyt på tiltenkt tomt ved sykehjemmet, og vil gi betydelig institusjonspreg, samt lite integrering.
  • Husbanken anbefalte tydelig kommunen å dele prosjektet på to eller flere forskjellige lokasjoner for å ivareta normalisering og integrering av omsorgsboligene på en bedre måte.
  • Ved å kjøpe åtte boliger i Vikgården kan det gi mulighet til å bygge på kommunens tomt med et nedskalert prosjekt på et senere tidspunkt, i henhold til vekst i antall eldre over 80 år.
  • Fordelen med å kjøpe åtte omsorgsboliger i dette prosjektet er at dette sikrer en meget god integrering og normalisering av boligene ved at bygget har en meget sentral beliggenhet i tettstedet. I tillegg gir planløsningen i annen etasje rom for cirka seks leiligheter til det private boligmarkedet. Etasjen har også tegnet inn et fellesareal til sosial møteplass for alle beboerne i bygget.
  • Muligheten for å etablere omsorgsboliger er avhengig av en rask beslutning da byggeprosessen er i rask fremdrift. Det er ikke kjent at det vil bli etablert tilsvarende prosjekter på Hemnes de nærmeste årene, slik at denne muligheten kun er til stede på dette tidspunktet. Kommunedirektøren vurderer dette som en god mulighet.

Hele debatten kan du se her. Saken skal videre til behandling i kommunestyret mandag 13. februar. Møtet kan du se direkte her.

Spilhaug eller Spelhaug?

Kartverket har bedt Aurskog-Høland kommune om å endre skrivemåten av flere adressenavn i Aurskog-Høland, som følge av avgjørelser i tidligere navnesaker. Dette gjelder blant annet adressenavnet Spilhaugveien, hvor Kartverket mener skrivemåten skal være Spelhaugveien, ettersom Kartverket i 2016 fastsatte at gårdsnavnet skal skrives Spelhaug. Utvalget for Kultur og medvirkning, som behandlet saken først, mener at kommunen bør gå inn for å beholde Spilhaugveien.

– Jeg synes vi skal legge til grunn hva lokale beboere, eiere og brukere av navn mener, og de går for Spilhaugveien, så utvalget støtter den innstillingen, sier Arnfinn Wennemo (KrF). 

Det var delte meninger i formannskapet. Tommy Lunaas (Ap) mente tiden var kommet for å godta pålegget fra Kartverket. 

– Nå synes jeg vi har brukt nok ressurser på denne saken, sier Lunaas. 

– I eller E, that is the question. Jeg følger langt på vei Lunaas sin tankegang, men samtidig er det noe med prisnippet. Skal vi bare la oss overstyre av byråkratene i Språkrådet? Jeg tenker vi skal kjøre denne saken en gang til, og beholde Spilhaug, sier Rune Jørgensen (Frp).

Ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) tok også til orde for at kommunen skal stå på sitt, og beholde Spilhaugveien. 

– Det er pussig at navnerett er lagt til kommunen, og så får vi beskjed om hva vi skal stemme. De kan ikke instruere oss til å fastsette et navn. Det blir for meg merkelig, sier Kvaal.

Du kan se hele debatten her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Åpning for jakt på hjort i Aurskog-Høland kommune
  • Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersonen langs Hemnessjøen for oppføring av veranda på eiendom
  • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og byggeforbud på Skreppestadbekken
  • Mål for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland kommune 2023-2027
  • Fastsettelse av veinavn - Hemnes næringspark

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.02.2023