PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live

Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har Ukraina-krigen og høye strømpriser preget de siste månedene, og spiller pandemien fortsatt inn? Det kan du se i mandagens formannskapsmøte. Politikerne skal i tillegg ta stilling til ansettelse av ny kommunedirektør, reguleringsplan for Hemnes næringspark, og ulvefondsmidler til drone. Møtet blir sendt direkte fra klokken 11.00 mandag, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 17. oktober Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 11.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Det er mange viktige saker som skal behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Tertialrapport

Formannskapet skal blant annet behandle tertialrapport for 2. halvår 2022. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
  • Overordnet status personal.
  • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten er fortsatt preget av følgene av krigen i Ukraina, ved blant annet en fortsatt kraftig pris- og lønnsvekst, økte renter og inflasjon i Norge. Energiprisene har over tid lagt seg på et langt høyere nivå enn på mange år, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

På grunn av pandemien har Aurskog-Høland kommune fått 22,3 millioner kroner i ekstra utgifter. Disse er for det meste knyttet til drift av vaksinesenteret. Vi venter på at regjeringen skal legge frem statsbudsjettet i oktober. Vi har så langt ikke har mottatt noen signaler om kompensasjon, utover de 3 millioner kronene som er kompensert for vaksinering og beredskap. 

Det er forutsatt mottak av 126 flyktninger fra Ukraina i 2022. Utgiftene er anslått til 17,1 millioner kroner og beløpet forslås innarbeidet i de enkelte sektorers budsjetter. Integreringstilskuddet budsjetteres med 25,3 millioner kroner på finanskapittelet. Ubrukte integreringstilskudd skal settes inn på egne fond i forbindelse med avslutning av regnskapet i år.

Årsprognosen viser et forbruk på 10,5 millioner kroner mindre enn forventet, noe som indikerer et anslått driftsresultat på 34,8 millioner kroner.

Hvordan politikerne mener pengene skal kan du se direkte her.

Ansettelse av ny kommunedirektør

Vår kommunedirektør Inger Hegna er ansatt som ny kommunedirektør i Arendal kommune. Hegna har siste arbeidsdag i Aurskog-Høland 31.12.22, og på mandag skal formannskapet ta stilling til prosessen med å ansette ny kommunedirektør. 

Det har vist seg at ansettelser på dette nivå krever et omfattende arbeid, og det foreslås derfor at det gjøres med støtte fra egnet rekrutteringsbyrå.  Ordfører anbefaler at kommunestyret oppnevner et ansettelsesutvalg bestående av ordfører, varaordfører, en representant fra det største mindretallsparti og en tillitsvalgt. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å gjennomføre prosessen, vurdere aktuelle kandidater, avklare med aktuell person og avtale ansettelsesvilkår for konstitueringsperioden.

Formannskapets behandling av saken kan du se direkte her.

Bruk av ulvefondsmidler til drone

Formannskapet skal dessuten ta stilling til om det bør tildeles 40.000 kroner av ulvefondet til kjøp av drone. Dette er planlagt brukt til å søke opp og finne rådyrkje før grasslått. Årlig blir mange kje drept i forbindelse med slåtten. Ut fra dyrevelferdshensyn og å unngå forringelse av graset som skal brukes til dyrefor, er det positivt å finne og fjerne kje før slåtten. Det er kjent at ulv stedvis kan gjøre store innhogg i rådyrbestanden. Dette vil derfor også være et kompenserende tiltak.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 24. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Sist endret: 14.10.2022