PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Korona, åpenhet og klimastøtte

Hvem får klimastøtte, og hvordan står det egentlig til med koronasituasjonen i vår kommune? Mandag var det formannskapsmøte, og der sto klima- og miljøfond på planen. Politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i vår kommune, og det ble diskusjon om åpenhet. Du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Klima- og miljøfond

Formannskapet behandlet sak om tilskudd fra kommunalt miljø- og klimafond. Det ble avsatt 840.000 kroner til fondet i økonomiplanen for 2021. Ved søknadsomgang i mai ble det fordelt 407 000 kroner til miljøtiltak. Aurskog-Høland kommune har gjennomført en ny søknadsomgang i høst, med 433.000 kroner til fordeling (restmidler). Fondsmidlene skal brukes til engangsstøtte av klima- og miljøfremmende tiltak. Miljø- og klimafondet skal ikke brukes til å subsidiere den daglige driften, men brukes til å støtte tiltak som gir miljøgevinst og/eller hever miljøkompetansen.

Det kom inn 7 søknader. Alle søknader er fra private virksomheter. Enkelte tiltak har indirekte klimaeffekt, men er avgjørende for enten overgang til elektrisk mobilitet, redusere plastavfall eller kompetanseheving for tilrettelegging for bærekraftig virksomhet. Blant tiltakene som er foreslått å få tilskudd er plastpresse landbruksplast, ladestasjoner, solcelleanlegg og energianalyse.

– Når vi bruker kommunale midler til et slikt fond burde det være noe innovativt, at man hjelper noen å ta en sjans og prøve noe nytt. Veldig mange av disse tiltakene er kvalifisert til Enova-støtte. Når vi får dette opp igjen på nytt kan vi jobbe enda mer med kriteriene, at vi premierer nytenkning i stedet for å bare bli en tilleggsordning, sier Simen Solbakken (H).

Hvem som har søkt, og hva formannskapet bestemte, kan du se her. 

– Jeg synes det er bra at vi har et slikt fond. Det er bra for innbyggerne, bra for idrettslag og bra for næringslivet. Jeg håper at flere søker i fremtiden, og så kan vi sikkert se på kriteriene etter hvert også, sier Steinar Ottesen (Ap).

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvor mange testes nå hvordan er det egentlig med vaksinering og tredje dose? Formannskapet fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. Det er gjennomført 12.601 koronatester siden februar 2020. 16 personer er i hjemmeisolasjon, og til sammen har 618 personer testet positivt. Nå er det satt 24.585 koronavaksiner i kommunen.

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet:

  • Forslag til utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen
  • Klage på nytt vedtak om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen
  • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen for fradeling av boligtomt

Hele møtet ser du her

Åpen kommune

Det ble dessuten diskusjon åpenhetsundersøkelsen 2021. Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har undersøkt kommunenes åpenhet. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av spørreundersøkelse til kommunen, innsynskrav sendt kommunen og vurdering av kommunens hjemmeside. Minimum poengsum i undersøkelsen er -18,0, siden enkelte kategorier kan gi minuspoeng. Maksimum poengsum er 34,5 poeng. Landsgjennomsnittet er 14,8 poeng, og median for hele landet er 15,5 poeng. Ingen kommuner oppnådde makssummen, og samtlige kommuner har et forbedringspotensial, men da på ulikt nivå.

– Dette med åpenhet er veldig viktig, det er luften demokratiet puster. Det er fint at det settes søkelys på det, samtidig stusser jeg litt på denne listen og poengsummene. En ting som bør nevnes at vi har webkamera på både kommunestyret og formannskapet, det er jo virkelig åpenhet. Den som vil følge med kan få det i sanntid. Da er vi virkelig tett på innbyggerne og ganske åpne, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Aurskog-Høland kommune kom på plass 241, med en samlet poengsum på 12. Aurskog-Høland kommune har identifisert og har startet arbeidet med å iverksette forbedringstiltak som gir større åpenhet om kommunens politiske og administrative arbeid.

– Det er kjempeviktig at vi oppleves som en åpen kommune, og alle steder der vi scorer lavere enn maks bør vi vise at vi vil jobbe med, sier Randi Ransberg (Ap).

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her, og her kan du se diskusjonen i formannskapet.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.11.2021