PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Hvordan skal pengene brukes?

Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Mandag var det møte i formannskapet. Hovedsaken på møtet denne gangen var økonomiplan og budsjett. Og hvordan blir det med ny skole på Aursmoen? Den blir betydelig dyrere enn antatt. Skal den utsettes? Må man droppe svømmebasseng? På møteplanen sto i tillegg rosa busser, iskjøring og kulturstrategi. Møtet ble filmet, så du kan se diskusjonen her!

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte var behandling av budsjett og økonomiplan. I kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 beholder sektorene og stabene sine rammer fra 2022, noe som i realiteten betyr en innstramming av det økonomiske handlingsrommet, grunnet økte priser og finanskostnader. Det vil kreve at vi øker innsatsen i arbeidet med å utvikle og dreie tjenestene fra «reparerende» tiltak til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Forslag til budsjett finner du her

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

– Alle må tilpasse seg behovet for flere tjenester nederst i innsatstrappa, jobbe smartere, skalere ut gode pilotløsninger og ellers gjennomføre nødvendige tiltak og prioriteringer, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt saksfremlegg.

Aurskog-Høland kommune ble i 2022 kåret i toppen over Norges best styrte kommuner, og kom på en 14. plass. Kommunen gjør det godt totalt sett med lave kostnader, bedre kvalitet enn gjennomsnittet og gode finanser i 2021. Kommunen må imidlertid tilpasse seg et annet inntektsnivå på bakgrunn av statsbudsjettet for 2023 og økte pris- og finanskostnader.

For å nå handlingsregelens resultatmål på 2,0 - 2,5 prosent på sikt, viser beregninger at netto driftsresultat i 2023 bør være på minimum 2,0 prosent.

Hele debatten, og politikernes endringsforslag, ser du her. Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret 12. desember. Det kan du følge direkte på Kommune-TV.

Ny skole på Aursmoen

Løsningsforslaget inneholder en 3+-parallell skole for 1.-10. trinn, og har en samlet kapasitet for inntil 900 elever, hvorav cirka 620 elever på 1.-7. trinn og cirka 280 elever på 8.-10. trinn. Barnehagen vil ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser fordelt på 10 avdelinger, og ressursavdelingen vil ha en kapasitet for inntil 15 elever. Voksenopplæringen vil ha en kapasitet på ca. 30 elever. Barnehagen vil ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser fordelt på 10 avdelinger, og ressursavdelingen vil ha en vil ha en kapasitet for inntil 15 elever. Voksenopplæringen vil ha en kapasitet på cirka 30 elever.  

Totalsummen ligger på over en milliard kroner, men kommuneadministrasjonen anbefaler en total investeringsramme på 849 millioner kroner. For å holde seg innenfor budsjett anbefaler kommunedirektøren å ikke bygge svømmebasseng, redusere arealer ved å ta ta ut funksjoner til voksenopplæring, ressursavdeling, og i tillegg redusere standarden på uteområdet. 

Det ble debatt i formannskapet. Debatten og hva formannskapet vedtok finner du her. 

– Grunnen til at dette blir dyrt er en enorm unormal lønns- og prisvekst. Alt er ekstremt usikkert. Vi lever i en verden som er fryktelig vanskelig å leve i – og vi skulle gjerne vært tilbake i en situasjon med en annen stabilitet. Nå står vi ved et skjæringspunkt: Skal vi bygge dette, og hva er det vi har økonomiske muskler til å gjennomføre. Endrer vi for mye i prosjektet, kan vi risikere at dette blir juridisk mat. Da må vi heller vurdere å si full stopp, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Svømmehall eller ikke

Reduksjonene som er foreslått er vurdert å kunne gjennomføres uten at det kommer i konflikt med konkurransegrunnlaget, og dermed medføre at prosjektet må stanses og lyses ut på nytt. Endringer utover disse vil kunne medføre ny anbudskonkurranse og en utsettelse av prosjektet i sin helhet inntil nytt anbud og påfølgende prosjekteringsfase er gjennomført.

– Vi må vite fordeler og ulemper ved å starte på nytt. Jeg er ikke fremmed for å gjøre så store endringer at det blir en ny konkurranse. Hvis summen av det vi sparer kan veies opp mot summen av merkostnaden i forsinkelse og merkostnaden vi får i prosjektering. Det det koker ned til er om vi skal ha svømmebasseng eller ikke. Hva slags konsekvenser får det for svømmeopplæring for elevene? Det vet vi ikke, og hva gjør det med Bjørkebadet og økonomien der, sier Simen Solbakken (H).

Utsette saken

– Vi må ha mulighet til å påvirke hvordan vi vil ha det og hva vi har råd til. Det er allerede en svømmehall på Aursmoen, går det an å rehabilitere den? Blir det billigere? Jeg vet ikke, det sier ikke dokumentene noe om. Må vi begynne på nytt, så må vi det for å få gjennomført det vi ønsker. En ny skole på Aursmoen er noe vi ønsker, men vi kan ikke gå konkurs, sier Tommy Lunnaas (Ap).  

Rune Jørgensen (Frp) argumenterte også for å finne en løsning for svømmebassenget.

– Å bygge en ny skole uten tilgang til basseng er bedrøvelig, med to streker under, sier Jørgensen.

Han fikk støtte av Eline Hestsveen (Sp).

– Jeg er enig med Jørgensen i at å bygge en skole uten svømmebasseng, når vi vet at kapasiteten på bassenget på Bjørkelangen er dårlig allerede, jeg kan ikke se at det er noen god løsning, sier Hestsveen.

Et enstemmig formannskap vedtok å utsette saken. De vedtok å få saken opp til ny politisk behandling før kommunestyret i midten av februar 2023. Der skal politikerne også få svar på fordeler og ulemper om anbudskonkurransen må lyses ut på nytt. Saken går videre til kommunestyret 12. desember, og du kan se møtet direkte her.

Debatten i formannskapet kan du se i sin helhet her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - iskjøring på Tresjøen og Lyseren
  • Kulturstrategi 2023-2032
  • Fastsettelse av endret adressenavn som følge av avgjørelse i navnesak - Spilhaugveien/Spelhaugveien

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.11.2022