PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foreldrebetaling ved redusert åpningstid i barnehage og SFO

Den 15.12.21 ble det sendt ut et skriv til alle foreldre med barn i kommunale barnehager, skole og SFO. Det ble informert om at barnehagene og SFO reduserte åpningstidene fra 20.12.21 for å kunne opprettholde forsvarlig drift og sikre oppfyllelse av smitteverntiltak på gult nivå. Dette gir ikke rett til reduksjon i foreldrebetalingen.

Vi presiserer at dette kun gjelder de kommunale barnehagene og at andre ordninger og tiltak kan gjelde for private barnehager.

Foreldrene har ikke rett til betalingsfritak eller reduksjon i foreldrebetalingen når barnehager og SFO har redusert åpningstid for å ivareta smitteverntiltak i henhold til trafikklysmodellen.

Dersom barnehager eller SFO stenges med hjemmel i smittevernloven vil foreldrene ha rett til fritak i betalingen, det vil si at det er fattet vedtak om stenging av smittevernmyndigheten.

Dette er i tråd med bestemmelser i Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Alle kommunale barnehager og SFO har nå normal åpningstid. 

Sist endret: 04.01.2022