PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Feil i eiendomsskatteseddel for nye boligeiendommer

I henhold til gjeldende bestemmelser har nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i inntil to år. Det er oppdaget feil i behandlingen av eiendomsskatt for boliger som har ferdigattest for 2019. Dette dreier seg om omtrent 100 boliger som er blitt utskrevet med eiendomsskatt i 2021, men som skulle vært fritatt for eiendomsskatt. Feilen vil bli rettet av eiendomskattekontoret. Skattytere vil få tilsendt nye eiendomsskattesedler. Det vil derfor ikke være nødvendig å klage på eiendomsskatt som gjelder dette forholdet. Kommunen beklager de ulempene som dette har medført.

Sist endret: 26.03.2021