PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erstatter to rør som leder Riserelva

Viken fylkeskommune skal erstatte to rør som leder Riserelva under fylkesveien 170 i Aurskog-Høland kommune. Det skal også gjøres tiltak for å legge til rette for stedegen fiskevandring i elva. Arbeidet starter i begynnelsen av november og skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker. Omkjøring vil bli skiltet.

I området der fylkesvei 170 går over Riserelva vil veien være stengt. Det blir omkjøring for trafikk i retning Bjørkelangen og Fetsund, samt for kollektivtrafikk og myke trafikanter.


Arbeidet vil pågå på hverdager fra kl. 07.00- 19.00. Arbeidet starter i uke 44 med forberedende arbeider og deretter skal veien stenges i 2 ukers perioden uke 45 og 46.


Dette skal gjøres:

  • Erstatte to stålrør som leder elva under fylkesveien.
    Hvert rør er 28 meter langt og har en diameter på 2,4 meter.
  • En avløpsledning i området skal leggs om. Dette arbeidet utføres på vegne av kommunen.
  • Ulike tiltak for å bedre vannmiljøet for å sikre stedegen fiskevandring i elva. Det skal blant annet graves en dypere kulp foran rørene som leder elva, for å holde vannspeilet jevnt. For å senke vannhastigheten og opprettholde et jevnt vannspeil, skal det plasseres stein/terskler i rørene. Det vil bli vurdert om det skal legges stein og gytegrus i kulpen.


Huser entreprenør skal utføre arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som byggherre.


Viken fylkeskommune beklager eventuelle ulemper arbeidet fører til for trafikanter og naboer i området.

Du kan se kart over omkjøring og mer om tiltaket Viken fylkeskommune skal gjøre her. 

Sist endret: 29.10.2021