PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er du vår nye kommunalsjef for Helse og livsmestring?

Vi søker en erfaren leder som kan sørge for god og bærekraftig drift av kommunens tjenesteområde Helse og livsmestring. Aurskog-Høland kommune har korte beslutningsveier og godt samarbeid mellom tjenesteområdene. Ledergruppen fungerer svært godt, med gode samarbeidsforhold og mye humor. Våre ansatte er stolte av å jobbe i Aurskog-Høland kommune, og som kommunalsjef hos oss får du stor påvirkningskraft og mulighet til å være med på å forme fremtidens kommune.

Sentrale arbeidsoppgaver
Kommunalsjef for tjenesteområdet Helse og livsmestring har som hovedoppgave å lede og koordinere arbeidet innenfor tjenesteområdet, og sørge for at tjenestene leveres på en effektiv måte og er av høy kvalitet for kommunens innbyggere.

 • strategisk og faglig utvikling av sektoren
 • sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer
 • personalledelse av sektorens enhetsledere
 • sikre gode og likeverdige helse- og sosialtjenester til innbyggerne
 • forebygging av fattigdom og utenforskap
 • kontinuerlig forbedrings- og endringsarbeid, tilrettelegge for god samhandling på tvers av enheter, og rapportering og evaluering av tjenesteområdets arbeid
 • sørge for at tjenesteområdene til enhver tid følger de gjeldende styringssignalene og administrative og politiske beslutninger

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • relevant ledererfaring på strategisk og taktisk nivå, erfaring med å lede ledere og erfaring med lederutvikling
 • god digital kompetanse og interesse
 • solid økonomiforståelse - og erfaring med økonomistyring
 • erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterte resultater
 • kjennskap til politiske beslutningsprosesser og offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • du er en erfaren og trygg leder som evner å utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring, støtte og veiledning
 • du samarbeider godt med andre og kommuniserer på en klar og strukturert måte
 • du er systematisk i din tilnærming, planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
 • du evner å ha et strategisk og helhetlig perspektiv med forståelse for fremtidens behov


Våre verdier er åpenhettillit og samhandling, og det er viktig at du også kjenner deg igjen i disse.

Vi tilbyr

 • en offensiv, samskapende og fremtidsorientert ledelse og organisasjon
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • faglig og personlig utvikling og mulighet til å påvirke


Andre opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Jan Arve Brendberg, direktør Search & Selection, Ida Opaker, seniorrådgiver Search & Selection eller kommunedirektør Gry Røste.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad, CV, vitnemål og attester via lenken i annonsen som fører deg inn i vårt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Søk på stillingen her: https://personalhuset.recman.no/job.php?job_id=328649&path=finn&apply_only

Sist endret: 08.05.2023