PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

27.5.2021: Disse koronareglene gjelder nå

Har du fått med deg koronareglene som gjelder nå? Torsdag ble det endringer i de nasjonale koronatiltakene, og formannskapet vedtok å oppheve vår lokale koronaforskrift. Hvor mange kan vi ha på besøk, hvilket nivå er skolene på, hvordan er det med skjenking, og hvilket nivå gjelder for skoler og barnehager? Full oversikt over tiltakene finner du her.

Regjeringen har besluttet å iverksette trinn 2 i gjenåpningsprosessen fra og med 27. mai 2021. Dette innebærer lettelser for samfunnet. Detaljer om trinn 2 i gjenåpningen kan leses her.

Nasjonale tiltak 27.5.21.png

Smittesituasjonen i vår kommune har hatt en positiv og god utvikling. Smittetallet er per nå lavt, og ser ut til å ha stabilisert seg. Nabokommunene opplever også en nedadgående smittetrend, og er nå plassert i regionalt tiltaksnivå kapitel 5C. Dette innebærer at disse kommunene nå har gjenåpent sine treningssentre og svømmeanlegg for innbyggere bosatt i kommunen. Kommunedirektøren vurderer derfor at det ikke lenger er behov for å ha en lokal forskrift med mobilitetsreduserende tiltak innenfor disse områdene. Lokale tiltak skal kun opprettholdes så lenge det er forholdsmessighet og nødvendighet i tiltakene. 

Grønt nivå i skoler og barnehager

Frem til nå har sentrale myndigheter fastsatt minimumsnivået (gult nivå) for det nasjonale tiltaksnivået når det gjelder alle landets skoler og barnehager. Kommunen har til nå i denne perioden ved utbrudd kunnet oppskalere til rødt nivå, men har ikke i perioder med lav smitte kunnet nedjustere til under gult nivå. Dette endres fra og med 27. mai. 2021.

Forutsetningen for nedjustering til grønt nivå er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet, og løpende oversikt over smittetilfeller. Kommunen må også ha planer for å raskt kunne oppskalere tiltaksnivået dersom det blir behov for det. Aurskog-Høland vil i tråd med smittevernoverlegens anbefaling innføre grønt tiltaksnivå for kommunens skoler og barnehager i uke 22.

Lokale koronaregler

Formannskapet vedtok torsdag å oppheve vår lokale forskrift fra midnatt natt til fredag, med bakgrunn i en stabil smittesituasjon over tid, med lave smittetall i vår kommune. Vi følger nå de nasjonale tiltakene. Disse finner du under.

Nasjonale tiltak

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 27. mai. Tiltakene gjelder inntil videre. 

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende til Norge må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Unntak for karantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia ("gule" land/områder).
 • Innreisende fra land/områder i EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittepress må være på karantenehotell, men kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3 eller døgn 7, avhengig av smittepress.
 • Alle innreisende fra andre land enn EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Se regjeringen.no for unntak og presiseringer.

Sosial kontakt

 • Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Merknad! Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer: Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. 

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrett

 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

Mer informasjon

Mer informasjon om smittesituasjonen i vår kommune, hvor mange vaksinedoser vi får i ukene som kommer og hvem som skal få dem, finner du her.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.05.2021