PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Disse bør ta influensavaksine

Personer i risikogruppene er anbefalt å ta influensavaksine hvert år. Se hvilke grupper dette gjelder her, og hvordan dette organiseres i vår kommune.

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon. De som tar vaksine hos fastlegen, betaler en egenandel på 50 kroner, men for dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen.

Vaksinering av ansatte på sykehjem og i hjemmetjeneste gjennomføres som kollegavaksinering.

Aurskog-Høland kommune har mottatt 2200 influensavaksiner til legekontorene, enhet sykehjem, enhet hjemmeboende, enhet nedsatt funksjonsevne, enhet livsmestring og til forebyggende tjeneste (helsestasjon mv).

Risikogruppene omfatter

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom (se fullstendig oversikt på Folkehelseinstituttets sider):

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Øvrige målgrupper som får tilbud om gratis influensavaksine

  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære.
  • Helsepersonell/andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
  • Svinerøktere/andre med nær kontakt med levende griser.

Før 2020 måtte risikogruppene betale mellom 175 og 575 kroner for influensavaksinering, avhengig av hvor mye vaksinatøren tok betalt for å sette vaksinen. 

Hvorfor vaksinere seg?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhørermålgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse haranledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegendersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller viabedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Koronavaksine beskytter ikke mot influensa

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effektmot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom. Influensavaksinen har begrenset varighet, blant annet fordi virusene stadig utvikler seg. Tok du influensavaksine i fjor, må du derfor også ta vaksine i år for å oppnå beskyttelse mot influensa.

Mer informasjon finner du her.

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, lokale regler og svar på koronaspørsmål finner du her.

  • For å bestille test - ring legevakten 116 117.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.10.2021