PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronakompensasjon, valg og ulvetilskudd

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står tertialrapport for andre tertial. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Svaret får du her. Politikerne skal i tillegg behandle saker om kommunal koronakompensasjon og ulvetilskudd. I tillegg står valggjennomføring under en pandemi på sakskartet. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen mandag 14. juni. Merk at møtet starter etter Valgstyrets møte, som starter klokken 15.00 (merk tiden). Formannskapets møte starter etter valgstyrets møte. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Valg i en pandemi

Politikerne starter med møte i valgstyret. De skal behandle sak om risiko- og sårbarhet ved stortingsvalget. Det er også vedtatt midlertidige lovendringer for å kunne ivareta smittevernet under en pandemi. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for valget. 

Følgende er vurdert:

 • Valgstyret, stemmestyrene og øvrig nøkkelpersonells tilgjengelighet
 • Valglokalenes sikkerhet, nett-tilgang
 • Strømbrudd i valglokaler og sentralt opptellingssted
 • Sikkerhet rundt valgurner og stempler
 • Datautstyr som skal benyttes

Det er vedtatt midlertidige lovendringer for å kunne ivareta smittevernet. Det viktigste endringene er:

 • Ingen syke kan være i stemmelokalet, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Det er lovregulert hvordan personer i karantene og i isolasjon skal få avgitt stemme.
 • Det skal legges opp til kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand.
 • Det må sørges for godt renhold og god hygiene (vask av valglokaler etter søndagens valg).

Valgdirektoratet ber kommunene vurdere behov for:

 • Ekstra valglokale i tilfelle lokalt utbrudd av smitte
 • Reservelister på stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere

En ny vurdering av risiko- og sårbarhetsanalysen vil bli foretatt medio august i tilfelle smittesituasjonen blir endret. Ved behov vil valgadministrasjonen innhente råd fra smittevernoverlegen. Hele saken finner du her

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 1. halvår 2021. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett 2021/Økonomiplan 2021-2024. Det rapporteres på følgende områder:

 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens tjenesteområder

Formannskapets diskusjon kan du se direkte her

Koronakompensasjon

Politikerne skal ta stilling til tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i forbindelse med koronasituasjonen. Det har kommet inn 28 søknader om støtte. Samlet søknadsbeløp er 6,675 millioner kroner. Det er primært bedrifter innen treningsstudioer, helse, turisme og noen butikker som har søkt støtte. For en del bedrifter er det søkt om tap i driftsinntekter både i driftsselskaper og i eiendomsselskaper.

De aller fleste søknader kommer fra tradisjonelle næringsdrivende innen bransjer som har vært påvirket av koronasituasjonen gjennom nedstengning. Det har i tillegg kommet inn søknader om støtte fra idrettsklubben AFSK og Visit Romerike – Akershus reiselivsråd. Du kan lese mer om prosessen her

Hva formannskapet går inn for kan du se direkte her. 

Ulvetilskudd

Formannskapet skal behandle tilskudd fra kommunalt ulvefond. Aurskog-Høland kommunes ulvefond skal brukes til å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv. Total sum for tildeling i 2021 utgjør 1.041.700 kroner. Fristen for å søke om midler var 15. mai 2021.

De tre tiltakene det er flest søknader om tilskudd til er:

 1. Beskyttelsesvest for hund
 2. Rovviltgjerde
 3. Sporingsutstyr

Hvem som har søkt, og hva det er søkt til, kan du se her. Hva formannskapet vedtar kan du se direkte her.

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle plan for fremtidige utgivelser av Gårds- og Slektshistorie for Høland og Setskogklage på vedtak om veinavnet Jømmeråsen på Bjørkelangen, og igangsetting av planarbeid for Torvveien 2

Hele sakslisten finner du her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 21. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.06.2021