PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Sykkelvei, fyrverkeri og koronainformasjon

Mandag var det møte i kommunestyret. Politikerne behandlet blant annet sak om salg av tomt til Bufetat – Haneborg eller Seljeveien, debatten ser du her. I tillegg sto barnevern, koronainformasjon og fyrverkeri på planen. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 23. november, og møtet ble overført på Kommune-TV. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. På grunn av koronasituasjonen var det noen av kommunestyrets medlemmer som deltok via Teams.

Hele sakslisten finner du her.

Vil tilby Bufetat tomt i Seljeveien

Politikerne behandlet i tillegg salg av tomt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Senteret er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har behov for omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse av senteret. Tomten som først ble foreslått til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. Politikerne ønsket en alternativ tomt, og administrasjonen foreslo blant annet Seljeveien på Aurskog.

Kommunestyret gikk inn for å gå for å tilby Bufetat Seljeveien som prioritet 1, og tomten på Haneborg skole som prioritet 2.

Hele debatten kan du se her.  

Kommunal koronaforskrift

Kommunestyret fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i kommunen. Ny kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset trådte i kraft tirsdag 10. november. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. Alle tiltakene finner du her.

– Vi har hatt en økning i antall smittede, men veldig mange av de smittede er nærkontakter, og det er få med ukjent smittekilde. Det er bra, for da er det lettere for oss å ramme det inn. Nytt testsenter fungerer bra. Vi er veldig glade for at vi etablerte det og sørget for en god kapasitet, vi ser at det nå er helt nødvendig, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Administrasjonen følger smittesituasjonen i vår kommune og region tett, og har løpende kontakt med nabokommuner og andre myndigheter. Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Gang- og sykkelvei fra Finstadbru til Hemnes

I forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan i desember 2019 ba kommunestyret administrasjonen utrede sammenhengende gang- og sykkelvei fra Finstadbru til Hemnes. Kommunens fagpersoner innen Kommunalteknisk drift har som følge av dette utarbeidet et grovt kostnadsoverslag.

– Kostnadsoverslaget for en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Finstadbru til Hemnes viser at dette ikke er realiserbart, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Asfaltering av deler av gamle linna mellom Finstadbru og Aurskog er foreslått prioritert med midler i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021. Traseen mellom Hjellebøl og Hemnes vurderes og prioriteres opp mot eventuelle andre aktuelle gang- og sykkelveiprosjekt som kommunen ønsker å få gjennomført.

Drømmen om å få til et sammenhengende nett av sykkelveier gjennom kommunen med påkobling mot alle tettsteder hadde vært helt fantastisk å realisere. Så ser jeg som alle andre her at dette er kostbart. Jeg er veldig glad for at man ser på linna på Aurskog. Så er det området fra Hjellebøl mot Hemnes, det var mye engasjement, det hadde vært interessant å se på mulighetene her, sier Roger Evjen (Ap).

Barnevernsreformen

– I 2022 trer det ny barnevernsreform i kraft, som vil styrke kommunens ansvar for barnevern, det vil si arbeid med tidlig innsats, rett hjelp på rett sted, og effektivisering av ressursbruk og tjenester. Her blir det viktig at barnevernstjenesten får jobbet med de barna som trenger det mest, sier Kristin Kollerud Bjerke (Sp), leder av utvalg for Oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune.

Kommunedirektøren anbefaler at man nedsetter en tverrsektoriell arbeidsgruppe som kan gjøre disse viktige vurderingene rundt barna i fellesskap.

– For å lykkes med reformen er det viktig å se reformen som en helhetlig oppvekstreform, og en mulighet til å videreutvikle arbeidet med tidlig innsats og forebyggende barnevern. Barne- og voksentjenestene, fritid og frivilligheten må spille på lag – det vil si barnets lag. Barnet og familien må involveres, og løsninger skapes sammen med barnets familie og nettverk, og sikre at barnet og familien får et samordnet tilbud, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Hele diskusjonen kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene (trykk på saken du ønsker å se i sakslisten til høyre for bildet i Kommune-TV):

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020