PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette skjedde i formannskapet

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne fikk en orientering om årsregnskapet i kommunen. Hvordan ble pengene brukt i året som gikk? Svaret får du her. Formannskapet behandlet i tillegg saker om husleie i kommunale boliger, og fikk en orientering om arbeidet med bygdeboka. Møtet ble sendt direkte via Kommune-TV, slik at du kan se hele debatten her.

På grunn av smittevern ble møtet avholdt i kommunestyresalen. Saksdokumentene finner du her

Nye koronaregler

Politikerne vedtok på mandagens møte nye kommunale koronaregler. De nye reglene gjelder blant annet påbud om munnbind, skjenkestopp og stenging av virksomheter. 

NB! Regjeringen besluttet mandag kveld, etter at dette formannskapsmøtet var ferdig, å innføre forsterkede tiltak i Viken fylke. Aurskog-Høland er en av 51 kommuner som fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars får særlig høyt tiltaksnivå. Alle tiltakene finner du her.

– Kommunen opplever i likhet med nabokommunen våre en økende smittetrend, og vi ser at det er behov for å foreta innskjerpelser i tiltaksnivået i gjeldene lokale forskrift. Det er ganske høy prosentandel med ukjent smittevei. Vi klarer ikke å finne smittekilden på 33 prosent. Så vi må gjøre en del generelle tiltak, og disse tiltakene er basert ut fra å redusere antall nærkontakter, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Den britiske mutasjonen av koronaviruset er dominerende i dagens smittebilde. Denne virusvarianten spres raskere, og har et større potensiale for å gi alvorlig sykdom.

– Smittetallet er raskt stigende, og tallet nærmer seg smittetoppen vi opplevde i november 2020. Tallet har lenge ligget vesentlig lavere enn øvrige kommuner på nedre Romerike, men nærmer seg nå i større grad nivået til våre naboer nærmere Oslo. Smittesituasjonen bærer preg av klyngesmitte, som gjerne oppstår rundt indekstilfeller som er smittet på arbeid eller fritid i kommuner nærmere Oslo, sier smittevernoverlege Lasse Christensen i sin anbefaling.

Politikerne gikk inn for kommunedirektørens forslag, men mange syntes det var tungt å stemme for de forsterkede tiltakene.

– Jeg savner litt at man klarer å ha målrettede tiltak. Vi ser at de fleste som smittes hos oss er eldre, og at det stort sett er importsmitte fra andre kommuner. Vi løser ikke nødvendigvis problemene med å stenge ned lokalt, hvis det er importsmitten som er problemet, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Aurskog-Høland opplever i likhet med nabokommunene våre en økende smittetrend, og kommunedirektøren har i samråd med kommunelegen konkludert med at det er behov for å foreta innskjerpelser i tiltaksnivået i gjeldene lokale forskrift. Kommunelegen har hatt dialog med nabokommuner på Nedre Romerike der det harmonisert tiltaksnivået foreslås.

– Det er vanskelig for oss politikere å gå imot det smittevernoverlegen sier, men det er med tungt hjerte at jeg må følge dem, for jeg føler at det går utover særlig noen bransjer som virkelig har lagt seg i selen for å få det til å fungere. Jeg tenker da spesielt på serveringsbransjen og treningssentrene, som igjen da står i fare for å både miste kunder og slite enda mer økonomisk. Samtidig har vi ikke annet valg enn å følge rådene fra smittevernoverlegen, sier Rune Jørgensen (Frp).

Arbeiderpartiets Randi Ransberg var enig.

– Jeg tenker veldig mye på bedriftene som virkelig har jobbet hardt for å overholde alle smitteverntiltak som er satt, og så må de stenge ned igjen. En kan likevel ikke legge skjul på at de smittetallene vi opplever i kommunen nå, er skremmende, sier Ransberg.

– Utfordringen med det muterte viruset er at det smitter raskere og lettere, særlig innendørs. Vi har heldigvis hatt åpent mye lenger enn nabokommunene. Der er verken butikken på hjørnet eller senterne åpne, så vi er litt heldige her, selv om jeg har stor forståelse for næringslivet og serveringssteder, så får vi i hvert fall ha åpent her, sier Hegna.

Debatten i sin helhet kan du se her. Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her. 

Bygdebok

Politikerne fikk en orientering om bygdebokarbeidet og framdriften, ved leder av bygdebokkomiteen, Roar Lunder. Den kan du se i sin helhet her (velg «Orientering om bygdebokarbeidet» i sakslisten til høyre i bildet).

Årsregnskap: Et år utenom det vanlige

Formannskapet fikk dessuten en gjennomgang av årsregnskap for 2020. Hvordan er pengene blitt brukt i året som er gått? Orienteringen kan du se her (velg «Årsregnskapet - orientering» i sakslisten til høyre i bildet). Aurskog-Høland kommune sitt foreløpige regnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 69 millioner kroner. Det er vesentlig bedre enn forventet, og 40 millioner bedre enn budsjett.

– Dette er et resultat preget av enkeltposter og ekstraordinære forhold. Året 2020 ble et spesielt år, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Mer informasjon om årsregnskapet finner du her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er mandag 22 mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.03.2021