PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Boligsosial planlegging i årene som kommer

Boligen er noe av det aller viktigste en har. Boligen er stedet man søker ly for været, ro fra omgivelsene, restituerer og hviler ut. Det er samtidig mye mer enn dette – det er også et hjem. Boligsosial strategi har som mål at alle skal kunne skaffe seg, og beholde en egnet bolig. Her kan du lese om vår nye boligsosiale handlingsplan.

– Det er et godt stykke arbeid som her er nedlagt både av administrasjon og politikere. Vår nye boligsosiale strategi er utarbeidet i godt lagspill og etter flere høringer. Den planen vi nå har foran oss er både informativ og praktisk og gir oss et godt verktøy for både boligsosial planlegging og utførelse i årene som kommer, sier Kersti Vevstad, kommunalsjef for helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune.

Boligsosial strategi har som mål at alle skal kunne skaffe seg, og beholde en egnet bolig. De som ikke klarer det selv, skal få hjelp til det. Boligsosial strategi er en tverrsektoriell strategi og krever innsats fra blant annet ressurser innenfor folkehelsearbeid, eiendomsforvaltning, næringsutvikling og helsetjenester. Disse tjenesteområdene har vært med i utarbeidelsen av boligsosial strategi.

Boligsosial strategi handler om kommunens ansvar for å utvikle attraktive lokalsamfunn, som er gode å bo og leve i ved å tilrettelegge for velfungerende boligmarkeder, effektive plan- og byggeprosesser, informere om ulike støtteordninger, tilby veiledning og bidra til at innbyggerne gis mulighet til å velge boform etter behov gjennom hele livet.

Boligsosialt arbeid omfatter alt kommunen gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon: Bistand til å skaffe en egnet bolig, hjelp til å mestre sin boligsituasjon og til å bli integrert i nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

Boligsosial strategi handler om kommunens ansvar for å utvikle attraktive lokalsamfunn, som er gode å bo og leve i ved å tilrettelegge for velfungerende boligmarkeder, effektive plan- og byggeprosesser, informere om ulike støtteordninger, tilby veiledning og bidra til at innbyggerne gis mulighet til å velge boform etter behov gjennom hele livet. Du finner hele strategien her: Boligsosial strategi 2022-2025

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.08.2022